تازه های اس ام اس


اس ام اس دلتنگی شدید, اس ام اس دلتنگی و دوری

اس ام اس دلتنگی (5)

اس ام اس دلتنگی عاشقانه جدید برگرديم به زمان هاى قديم به ما تكنولوژى نيامده جانم برايت نامه مينوسم!…


اس ام اس خیانت (2)خيانت زن, داستان خيانت, خيانت عشق, خيانت به شوهر

 

خيانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،

فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ،

هرگز تبرئه ای نیست

آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد ...

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

با عشق به من به من  خيانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! ...

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به خیانتکاری چون تو ديگر  هرگز اعتماد نخواهم کرد

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

هر که را دیدم  خيانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

خود ندانستم از این غمها چه سود

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

دانه هایی از عشق کاشتم

و خوشه هایی از غم برداشتم

خيانت

تکرار

و رویش نفرت. ...

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

هرچه ها میکنم

گرم نمیشود خاطرم

بوی تعفن  خيانت از دهانم میآید

هــــــــــا....

خاطر من و

خیال تو و

خیل  خيانت ...

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

همیشه تاریکی کریه نیست !

آبروی نور را برده این  خيانت روشن.

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *


ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم  تا ابد نشاندی ،

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش

همه وجودت له شده ....

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم

آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم

پنهان شدی و فکر  خيانت به سرم زد

شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست ! (شکسپیر)

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود ، کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود .

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

بلرزید کوه ها از غم ، خیانت را رصد کردند / میان آسمان عشق به ماه من حسد کردند

بغرید رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسید / قیامت کرد زمین وقتی ، ستاره ماه را دید . . .

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

نفرين به تو که با زیباترین نقاب به چهره  دوست درامدی. نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

نميبخشمت

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد ...

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکست و

از سادگی خیانت

 

* * * * * * * اس ام اس خیانت * * * * * * *

 

مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم ، به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم ، چه سود از مهر ورزیدن ، چه حاصل از وفا کردن ، مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارمدر ادامه بخوانید

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------