آبتنی میمون ها در چشمه آب گرم ژاپن‎میمون های ماکاک در منطقه یامانوچی ژاپن همزمان با فصل سرما در چشمه آب گرم آبتنی می کنند. 

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

  

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,آبتنی میمون ها

 

مهر

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------