جلیلی موافق تفکیک جنسیتی، روحانی مخالفجلیلی موافق تفکیک جنسیتی,روحانی و عارف مخالف تفکیک جنسیتی

جلیلی موافق تفکیک جنسیتی، روحانی و عارف مخالف آن

طرح تفكيك جنسيتي دانشگاه در ميان كانديداهاي رياست جمهوري موافقان و مخالفاني دارد و دانشگاهیان کشور امیدوارند در انتخابات آخر هفته فردي رئیس جمهور شود که این طرح را متوقف کند.

به گزارش فريادگر، چند روز پیش در محل سخنرانی سعید جلیلی تفكيك جنسيتي صورت گرفته بود، به این شكل كه خانم‌ها در اتاقي جداگانه به سخنراني گوش مي‌دادند و آقايان در سالن اصلي بودند. اين موضوع و با توجه به مباحث مطرح شده درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

هر چند در مناظره دوم كانديداها كه درباره مسائل فرهنگي و اجتماعي بود، كانديداهاي منتقد چندبار به مشكلات دانشجويان ستاره‌دار و استادان اخراجي و وضعيت دانشگاه‌هاي كشور اشاره کردند، اما یک اشاره كوتاه هم به تفكيك شدید جنسيتي دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه‌ها نکردند. تفکیکی که امسال شدیدتر شده و از حد جدایی کلاس‌ها به پذیرش جنسیتی در رشته‌ها رسیده است.

یک دانشجوی رشته جامعه شناسی به فریادگر می‌گوید: «بسياري از دانشجويان كه به اين برنامه نگاه مي‌كردند به كانديداي مورد حمايت خود چشم دوخته بودند تا بلكه اين نگاه توهين‌آميز و تحقير‌آميزي كه در سال‌هاي گذشته در حق دانشجويان بيشتر دانشگاه‌هاي معتبر كشور صورت گرفته بود مورد انتقاد قرار دهند، اما دريغ كه صحبتي از آن نشد.»

هر چند كه كانديداها در کلیات

برنامه های خود به تفکیک جنسیتی اشاره كرده اند، اما انتظار بسیاری از دانشگاهی‌ها این بود که در رسانه ملي هم از آن صحبت کنند. در بين هشت كانديداي رياست جمهوري غلامعلی حداد عادل و سعید جلیلی از طرفداران پروپاقرص تفکیک جنسیتی هستند. به گفته سعيد جليلي تفکیک جنسیتی و اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های اصلی و اساسي اين كانديدا اصولگراست. اما محمد رضا عارف و حسن روحانی به شدت با تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها مخالف هستند. به گفته حسن روحاني «در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها صادر شده و از آن سخنی به میان آمده است؟».داستان تفکیک از کجا شروع شد؟

زمزمه بحث تفكيك جنسيتي با آغاز به كار دولت نهم و تغيير روساي دانشگاه‌ها رنگ و بوي تازه و جدي به خود گرفت. تا اينكه در دولت دهم تفكيك جنسيتي به مرحله اجرايي رسيد. حدود دو سال قبل احمدی نژاد از اجرای طرح تفکیک جنسيتي شاکی بود و با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم درخواست کرد: «فوری از این اقدامات سطحی و غیرعالمانه جلوگیری شود.» اما وزیر علوم این طرح را متوقف نكرد و اساسا کسی هم اعترض احمدی نژاد را جدی نگرفت و دانشگاهیان معتقد بودند حرکت وی بیشتر نمایشی است.

در اين ميان بعضي از رؤساي دانشگاه‌هاي معتبر كشور از جمله دانشگاه علامه طباطبايي در زمينه تفکیک جنسیتی پيشتاز هستند تا جايي كه در این دانشگاه تفكيك جنسيتي دانشجويان دختر و پسر از كلاس‌‌ها به رشته‌‌ها گسترش يافته است. حدود سه سال پيش بود كه تفکیک جنسیتی دانشجويان دانشگاه علامه آغاز شد. در واقع از زمان نشستن حجت الاسلام صدرالدين شريعتي بر صندلي رياست دانشگاه علامه طباطبايي وسيعترين و شديدترين برنامهها براي جدايي دختران و پسران دانشجو در اين دانشگاه اتفاق افتاده است. حدود يك ماه قبل هم در دور جدید تفکیک جنسیتی در رشته‌های كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي در كلاس‌هاي كمتر از ۱۰ نفر هم تفكيك جنسيتي اعمال شده است و يك رشته واحد به دو رشته با تفكيك جنسيتي زن و مرد تقسيم شده است.

كمتر از دو ماه ديگر دولت يازدهم سر كار مي‌آيد و آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها هم حدود چهار ماه ديگر است. چشمان دانشجويان به انتخابات آخر اين هفته است تا بلكه گره اين مشكل کور گشوده شود و احترام و حیثیت به جامعه دانشگاهی کشور باز گردد./فریادگر

 

 

<p class="imgarticle"><img src="/images/stories/news/92/03/92-03-02.jpg" alt="اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب" title="اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب" /></p>
<p style="text-align: justify;">جلیلی موافق تفکیک جنسیتی، روحانی و عارف مخالف آن</p>
<div class="box-note" style="line-height: 20px; background-color: #f3f9fc;">طرح تفكيك جنسيتي دانشگاه در ميان كانديداهاي رياست جمهوري موافقان و مخالفاني دارد و دانشگاهیان کشور امیدوارند در انتخابات آخر هفته فردي رئیس جمهور شود که این طرح را متوقف کند.</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">به گزارش فريادگر، چند روز پیش در محل سخنرانی سعید جلیلی تفكيك جنسيتي صورت گرفته بود، به این شكل كه خانم‌ها در اتاقي جداگانه به سخنراني گوش مي‌دادند و آقايان در سالن اصلي بودند. اين موضوع و با توجه به مباحث مطرح شده درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.</span></p>
<p style="text-align: justify;">هر چند در مناظره دوم كانديداها كه درباره مسائل فرهنگي و اجتماعي بود، كانديداهاي منتقد چندبار به مشكلات دانشجويان ستاره‌دار و استادان اخراجي و وضعيت دانشگاه‌هاي كشور اشاره کردند، اما یک اشاره كوتاه هم به تفكيك شدید جنسيتي دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه‌ها نکردند. تفکیکی که امسال شدیدتر شده و از حد جدایی کلاس‌ها به پذیرش جنسیتی در رشته‌ها رسیده است.</p>
<p style="text-align: justify;">یک دانشجوی رشته جامعه شناسی به فریادگر می‌گوید: «بسياري از دانشجويان كه به اين برنامه نگاه مي‌كردند به كانديداي مورد حمايت خود چشم دوخته بودند تا بلكه اين نگاه توهين‌آميز و تحقير‌آميزي كه در سال‌هاي گذشته در حق دانشجويان بيشتر دانشگاه‌هاي معتبر كشور صورت گرفته بود مورد انتقاد قرار دهند، اما دريغ كه صحبتي از آن نشد.»</p>
<p style="text-align: justify;">هر چند كه كانديداها در کلیات</p>
<p style="text-align: justify;">برنامه های خود به تفکیک جنسیتی اشاره كرده اند، اما انتظار بسیاری از دانشگاهی‌ها این بود که در رسانه ملي هم از آن صحبت کنند. در بين هشت كانديداي رياست جمهوري غلامعلی حداد عادل و سعید جلیلی از طرفداران پروپاقرص تفکیک جنسیتی هستند. به گفته سعيد جليلي تفکیک جنسیتی و اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های اصلی و اساسي اين كانديدا اصولگراست. اما محمد رضا عارف و حسن روحانی به شدت با تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها مخالف هستند. به گفته حسن روحاني «در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها صادر شده و از آن سخنی به میان آمده است؟».داستان تفکیک از کجا شروع شد؟</p>
<p style="text-align: justify;">زمزمه بحث تفكيك جنسيتي با آغاز به كار دولت نهم و تغيير روساي دانشگاه‌ها رنگ و بوي تازه و جدي به خود گرفت. تا اينكه در دولت دهم تفكيك جنسيتي به مرحله اجرايي رسيد. حدود دو سال قبل احمدی نژاد از اجرای طرح تفکیک جنسيتي شاکی بود و با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم درخواست کرد: «فوری از این اقدامات سطحی و غیرعالمانه جلوگیری شود.» اما وزیر علوم این طرح را متوقف نكرد و اساسا کسی هم اعترض احمدی نژاد را جدی نگرفت و دانشگاهیان معتقد بودند حرکت وی بیشتر نمایشی است.</p>
<p style="text-align: justify;">در اين ميان بعضي از رؤساي دانشگاه‌هاي معتبر كشور از جمله دانشگاه علامه طباطبايي در زمينه تفکیک جنسیتی پيشتاز هستند تا جايي كه در این دانشگاه تفكيك جنسيتي دانشجويان دختر و پسر از كلاس‌‌ها به رشته‌‌ها گسترش يافته است. حدود سه سال پيش بود كه تفکیک جنسیتی دانشجويان دانشگاه علامه آغاز شد. در واقع از زمان نشستن حجت الاسلام صدرالدين شريعتي بر صندلي رياست دانشگاه علامه طباطبايي وسيعترين و شديدترين برنامهها براي جدايي دختران و پسران دانشجو در اين دانشگاه اتفاق افتاده است. حدود يك ماه قبل هم در دور جدید تفکیک جنسیتی در رشته‌های كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي در كلاس‌هاي كمتر از ۱۰ نفر هم تفكيك جنسيتي اعمال شده است و يك رشته واحد به دو رشته با تفكيك جنسيتي زن و مرد تقسيم شده است.</p>
<p style="text-align: justify;">كمتر از دو ماه ديگر دولت يازدهم سر كار مي‌آيد و آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها هم حدود چهار ماه ديگر است. چشمان دانشجويان به انتخابات آخر اين هفته است تا بلكه گره اين مشكل کور گشوده شود و احترام و حیثیت به جامعه دانشگاهی کشور باز گردد.</p>

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------