خانم ها آیا می دانید که چه چیزهایی شعله جنسی آقایون را خاموش می کند؟تمایلات جنسی زن ومرد

 

مردها اصلا مثل هم نیستند و سلیقه آن ها در لباس زیر هم مثل به هم نیست. همه چیز به سلیقه مرد شما بستگی دارد. پس با خود وی در این مورد حرف بزنید و ببینید  چه دوست دارد. بر اساس تحقيقات، لباس زیر نقش بسیار مهمی در تحریک مردها دارد.
خانم آیا ميدانيد که چه چیزهایی شعله جنسی آقایون را خاموش می کند؟ خيلي چیزها اما امکان دارد رفتار یا خصوصیتی که شعله جنسی یک مرد را خاموش ميکند ، براي مرد ديگر اینطور نباشد. پس از انجام تحقيقات گوناگون، ما به این نتیجه رسیده ایم. در این مقاله لیستی 10 موردی از مهم ترين چیزها و رفتارهایی که تمایلات جنسی آقایون را متوقف ميکند ، گرد آورده ایم. خانم‌ها همیشه به یاد داشته باشید امکان دارد تمامی این موارد شعله تحریک همسر شما را خاموش نکند ولی در هر حال از جمله متداولترین مسائلی است که میتواند منجر به آن شود.

1. زن هایی که مانند پلیس های ترافیک عمل ميکنند .
یعنی زنهایی که حین عمل جنسی از مردشان می خواهند کاری را انجام دهد. به عنوان مثال ميگويند ، لباسم را آهسته دربیار، اکنون گردنبندمو دربیار، نه نه نه اینقدر صریح، با دستت موهامو نوازش کن، و و و.... بله خيلي از خانم‌ها هستند که موقع رابطه جنسی چنين رفتاری دارند. در تحقیقاتی که ما انجام دادیم مردها از این رفتار بیزار بودند. اما ابراز احساستان درباره ارتباط جنسی با اینکه مانند یک پلیس ترافیک فرمان بدهید، خيلي تفاوت ميکند .

2. زنهایی که در بستر، بی تحرک هستند (عکس العمل نشان نمی دهند).
کاملا واضح است که این کدام گروه از خانم‌ها ميباشند . خيلي از زنها هستند که صرفا در تخت خواب دراز می کشند و بقیه کارها مسئولیتش با مرد است. قدیم عرف به این شکل بوده است ولی امروز اصلا براي هیچ مردی قابل پذیرش نیست. مردها دوست دارند خانمشان به آن ها عکس العمل نشان دهد. این مهم ترين شکایتی بود که در این تحقيقات مردها از خانم هایشان داشتند.

3. زنهایی که به خودشان نمی رسند.
این مسأله بیش تر مربوط به خانم های متاهل است. خيلي از ما اینطور هستیم. پس از ازدواج آنقدر به خودمان رسيدگي نمی کنیم. چند نفر از شما تابحال این جمله به ذهنتان خطور کرده که" اکنون ديگر زنش هستم الزامی نیست تحت تاثیرش بگذارم." ؟ مطمئن باشید نظر مردها چیز دیگری است. در این تحقيقات، مردها از زنهایی که خودشان را ول کرده و ديگر رسيدگي های لازم را به خودشان نمی کنند، بدگویی می کردند. به عنوان مثال اصلاح نکردن بدن، درست نکردن موها، پوشیدن لباسهای زیر پاره، بوی بد دهان، رسيدگي نکردن به ناخن ها و از این قبیل. پس اندکی براي خودتان وقت بگذارید و همیشه خودتان را مرتب و سرحال نگه دارید.

4. زنهایی که همیشه از خودشان و بدنشان بدگویی ميکنند .
باید یاد بگیرید که جسمتان را دوست داشته باشید. این شوهرتان را خيلي تحریک ميکند . آن ها از این که بخواهید دائم در خصوص نواقص و اشکالاتتان غر بزنید خسته میشوند .

5. زنهایی که صرفا به شرایط دنیوی مرد توجه دارند.
میدانم که خيلي از شما امکان دارد بگویید که این آخرین چیزی است که به ذهنتان خطور ميکند . ولی خيلي از زنها هم هستند که صرفا بخاطر پول مرد با وی ازدواج می کنند . مردها حقیقتاً از این رفتار بیزار هستند و یقیناً حق هم دارند. این خيلي سنگدلانه است.

6. زنهایی که درباره دوست پسرهای قبلیشان حرف ميزنند .
این مسأله براي مردها بسیار ناراحت کننده است و آیا میتوانید حق را به آن ها ندهید؟ خواهشاً تاریخچه رابطه خودتان را با مردهای ديگر براي خودتان نگه دارید. درصورتی که شما هم جای وی بودید، یقیناً دوست نداشتید بایستید و وی از دوست دخترهایش برایتان تعریف کند.

7. زنهایی که لباس زیر های زیبا نمی پوشند.
مردها اصلا مثل هم نیستند و سلیقه آن ها در لباس زیر هم مثل به هم نیست. همه چیز به سلیقه مرد شما بستگی دارد. پس با خود وی در این مورد حرف بزنید و ببینید  چه دوست دارد. بر اساس تحقيقات، لباس زیر نقش بسیار مهمی در تحریک مردها دارد.

8. زنهایی که خيلي در بستر حرف ميزنند .
این مسأله اندکی براي من عجیب بود زیرا اصلا نمی توانم به ذهنم راه بدهم که امکان دارد فکر کنید، حرف زدن درباره پرداخت قبض ها میتواند سبب تحریک همسرتان در تخت شود. ولی خيلي اشخاص هستند که این رفتار را دارند و خيلي از مردها این را به عنوان یکی از مهم ترين رفتارهایی که تحریک جنسی آن ها را متوقف ميکند ، گزارش نموده اند .

9. زنهایی که تظاهر ميکنند .
مطمئنم همگی ما یکی دو بار هم که شده اینکار را انجام داده ایم. دربرخی از مراحل زندگی برای این که همسرمان فکر نکند اشکالی دارد، نقش بازي کرده ایم. ولی براي وی بهتر است که به وی واقعیت را بگویید و بگویید که اکنون حال و حوصله رابطه جنسی ندارید تا این که بخواهید برایش تظاهر کنید. خيلي وقت ها زنها آن قدر فکر و خیال در سرشان است که نمی توانند روی رابطه جنسی تمرکز کنند و حوصله رابطه جنسی ندارند و بنابر تحقيقات اغلب مردها میتوانند این مشکل شما را بپذیرند. پس بار بعدی که حوصله رابطه جنسی نداشتید، بجاي نقش بازي کردن واقعیت را به همسرتان بگویید.

10. زنهایی که اصلاً آغاز کننده رابطه جنسی نیستند.
این رفتار هم از رفتارهایی است که قدیم کاملا طبيعي بوده است. قدیم این مردها بودند که مدام باید روابط جنسی را آغاز می کردند و نخستین حرکات را انجام می دادند ولی در این دنیای تازه، همه چیز متفاوت شده است . مردهای ما دوست دارند که گاهی هم خانمشان آغاز کننده باشد. اینکار براي خيلي از خانم‌ها دشوار است زیرا از آن اول تصورشان این بوده که نباید خودشان را پائین بکشند و پیش قدم شوند. ولی من این اطمینان را به شما می دهم که با این کار نه تنها خودتان را کوچک نمی کنید، بلکه همسرتان را هم به ادامه رابطه جنسی بیش تر تحریک می کنید.

همان طور که پیشتر گفتیم مردها خيلي با هم تفاوت دارند. این شما هستید که باید خلقیات آن ها را شناخته و ببینید کدامیک از این خصوصیت شعله تحریک جنسی آن ها را خاموش ميکند . در این زمينه با خود وی صحبت کنید و از جوابی که امکان دارد به شما بدهد اصلا غمگین نشوید. صرفا تلاش کنید که خودتان را اصلاح کرده و براي بهبود روابط تان بکوشید.

درصورتی که می خواهید همسرتان را از رابطه جنسی متنفرکنید، یا وی را به آن علاقمند کنید، باید تمامی اینکارها را انجام دهید.

ولی درصورتی که می خواهید یک زندگی جنسی کاملا رضایت بخش و خلاق داشته باشید، پس به هیچ وجه نباید کارهای زیر را انجام دهید.

نخست این که، درصورتی که می خواهید حقیقتاً حال و هوای یک رابطه جنسی خوب را از بین ببرید، باید آن را هر هفته، شب جمعه ها ساعت 10 انجام دهید. این میتواند خيلي خسته کننده باشد.

با ایجاد برنامه براي زندگی جنسی خودتان، همه لذت و تفریح آن ها را از بین می برید و آن را هم به یکی ديگر از کارهای روزانه تبدیل می کنید. درعوض باید کاری بکنید که همسرتان را به شور و شوق بیاورید.

یک نباید ديگر براي رابطه جنسی این است که صرفا زمانی به همسرتان دست بزنید که می خواهید ارتباط جنسی داشته باشید. درصورتی که براي ابراز احساس به همسرتان به خودتان زحمت ندهید، همسرتان خيلي زود روابط جنسی با شما را کنار خواهد گذاشت. زیرا ديگر براي وی اشکار خواهد شد که شما وی را صرفا بخاطر رابطه جنسی می خواهید نه چیز ديگر.

احساس چیزی است که بایدهمیشه بین شما رد و بدل شود نه صرفا حین رابطه جنسی. همچنين درصورتی که مدام به یک روش ارتباط جنسی داشته باشید، همان کارهای دائمی و پیشنوازی های دائمی را داشته باشید، این هم براي همسرتان خسته کننده خواهد شد.

تنوع دادن به رفتارهایتان حین ارتباط جنسی و اضافه کردن عنصر هیجان به زندگی جنسیتان، آتش آن را مدام شعله‌ور نگه می دارد. نباید به همسرتان بگویید که زیرا در یک رابطه متعهدانه هستید، از وی انتظار دارید که با شما ارتباط جنسی داشته باشد. اینکار حتماً تحریک وی را متوقف ميکند . زیرا روابط جنسی نباید به صورت یک زور و وظیفه درآید.

روابط جنسی تجربه ای است که باید با خشنودی دو طرف انجام شود. درصورتی که بخواهید همسرتان را ناگزیر به برقراری رابطه جنسی کنید، اگر هیچ تمایلی به آن ندارد، مطمئن باشید که ديگر هیچگاه تمایلی به برقراری رابطه جنسی با شما پیدا نخواهد کرد. درصورتی که همسرتان خسته است یا حال و حوصله ندارد، ابداً نباید وی را مجبور به این کار کنید.

یک مسأله ديگر که میل جنسی همسرتان را به کلی از بین می برد ، این است که بدون هیچ مقدمه سازی و پیش نوازی مستقیم به سراغ قسمتی از رابطه جنسی بروید که بسیاربه آن علاقه دارید. صادقانه باید بگویم که اینکار یکی از مهم ترين رفتارهایی است که همسرتان را از رابطه جنسی با شما بیزار ميکند .

بهداشت ضعيف
زنها از این که مردشان بوی بد بدهد بیزارند. پیش از این که حتی فکر رفتن در رختخواب با همسرتان به ذهنتان خطور کند، باید دوش بگیرید. همچنین ، کارهایی مانند اصلاح صورت، زدن عطر، پاک کردن گوش ها، و مسواک زدن دندانها هم نباید فراموش شود. با اینکه خيلي از زنها امکان دارد از بوی بدن شما خوششان بیاید ولی بیش از حد آن هم مشمئزکننده است. بوی بد دهان، بالاخص بوی سیر یا پیاز، یکی از مهم ترين علل متوقف شدن تحریک جنسی در خانم هاست.

سست نباشید
یک واقعیت ساده درباره رابطه جنسی این است که زنها دوست دارند با مردهایی رابطه جنسی داشته باشند که حقیقتاً مانند مردها رفتار کنند. درصورتی که در اتاق خواب مثل اواخواهرها برخورد کنید، مطمئن باشید که اصلاً کششی به شما پیدا نخواهد کرد. از جمله این رفتارها این است که از وی سوال کنید، آیا از رابطه جنسی لذت می برد یا نه یا این که از انجام کارهای تازه واهمه داشته باشید.

خشونت بی اندازه
خشونت از ویژگیهایبدی است که میتواند کشش خانمتان را تحت‌تأثیر قرار دهد. درصورتی که وی خیال کند که صرفا به فکر لذت خودتان هستید مطمئن باشید که اصلاً لذتی از رابطه جنسی با شما نخواهد برد. با اینکه زنها از مردهایی خوششان مي‌ايد که با اعتماد به نفس عمل ميکنند ولی نباید اصلاً در برخورد خود با آن ها بیش از حد خشونت به خرج دهید. آرام و در عین حال محکم باشید و قبل از اینکه هر مدل رفتار خشونت آمیز را آغاز کنید، اطمینان یابید که وی به آن علاقه دارد. در غیر این صورت شعله و کشش وی را به کلی خاموش خواهید کرد.

رفتارهای عجله ای
بدون مقدمه رفتن سر رابطه جنسی یکی از عواملی است که کشش طرف شما به ارتباط جنسی را کاهش ميدهد . درصورتی که شما هم یکی از آن مردهایی هستید که فکر می کنید ارتباط جنسی اصلا نیازی به آغاز و پیشنوازی ندارد و میتوانید بدون آن به سرعت به سراغ قسمتی بروید که خودتان بیش تر می خواهید، مطمئن باشید که صرفا همسرتان را غمگین خواهید کرد. پس درصورتی که وی هم خيلي در رفتارش با شما خوب نبود، ديگر شکایت نکنید زیرا این عمل حقیقتاً براي وی رنج آمیز است. زنها براي تحریک شدن احتیاج به عشق دارند و براي آن ها پیش نوازی و مقدمه به همان میزان عمل اصلی اهمیت دارد.

منبع:mardoman.net

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------