تازه های آرامش سبز


درد و دل با خدا,راز و نیاز با خدا,

ای عفو تو شامل گناهان

ای عفو تو شامل گناهان اى عفو تو شامل گناهان كوى تو پناه بى پناهانبر خسته دلان شفاى دردىمحروم نكرده…
 
 
 
 
   
 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿۲۱﴾

 و قطعا غير از آن عذاب بزرگتر از عذاب اين دنيا [نيز] به آنان مى‏چشانيم اميد كه آنها [به خدا] بازگردند

(۲۱)


 نتیجه استخاره:        انجام نده       
توضیح:       از این کار بخاطر اینکه عاقبتش بد است اجتناب کن.     
سوره:       سجده     
آیه:       21     
صفحه:       417
   
 
     
 
 


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبيا الهي نیت کنید

تازه های مذهبی(زندگینامه بزرگان دینی، اصول و فروع دین، آرامش سبز، احادیث و سخنان، احکام دینی و...)