تازه های آرامش سبز


شعر درباره خدا,درد و دل با خدا,ای روشَنایِ دیده ام

ای روشنای دیده ام

ای روشَنایِ دیده ام ، آرام جان خسته ام در انتظار مقدَمَت ، دل را به لطفت بسته ام بازآ دوباره در…
 
 
 
 
   
 عَبَسَ وَتَوَلَّى

﴿۱﴾

 چهره در هم كشيد و روى گردانيد

(۱)


 نتیجه استخاره:        انجام بده       
توضیح:       انجام بده ولی با احتیاط زیاد     
سوره:       عبس     
آیه:       1     
صفحه:       585
   
 
     
 
 


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبيا الهي نیت کنید

تازه های مذهبی(زندگینامه بزرگان دینی، اصول و فروع دین، آرامش سبز، احادیث و سخنان، احکام دینی و...)