تازه های آرامش سبز


غدیر خم,شعر غدیر خم

من آسمان غدیرم !

عید غدیر برترین عید امت من آسمان غدیرم. شاهد و ناظر بر اجرای بزرگ ترین فرمان الهی در سال دهم هجری…
 
 
 
 
   
 وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ

﴿۷﴾

 سوگند به آسمان مشبك

(۷)


 نتیجه استخاره:        انجام نده       
توضیح:       برای اینکه تو به هدف خود نمی رسی     
سوره:       ذاریات     
آیه:       7     
صفحه:       521
   
 
     
 
 


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبيا الهي نیت کنید