تازه های آرامش سبز


بندگي,بندگي کردن,بندگي خدا,خداوند

دلت را با خداوند آشنا كن !

بندگي دلت را با خداوند آشنا كن زعمق جان خدايت را صدا كن دلت غفلت زده مانند سنگ است مس دل را ز ياد…
 
 
 
 
   
 أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

﴿۳۲﴾

 آيا پندارهايشان آنان را به اين [موضعگيرى] وا مى‏دارد يا [نه] آنها مردمى سركشند

(۳۲)


 نتیجه استخاره:        انجام نده       
توضیح:       در آن کار نهایت سرزنش و خواری است     
سوره:       طور     
آیه:       32     
صفحه:       525
   
 
     
 
 


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبيا الهي نیت کنید