تازه های آرامش سبز


گل امید,شعر درباره خدا,در د ودل با خدا,راز و نیاز با خدا,

گل اميد

گل اميد صدايي مي‌شنيدم چه گرم و مهربان بود صداي آشنايي كه با من همزبان بود صدا، آرام مي‌گفت: ز جا…
 
 
 
 
   
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

﴿۹۱﴾

 همانان كه قرآن را جزء جزء كردند [به برخى از آن عمل كردند و بعضى را رها نمودند]

(۹۱)


 نتیجه استخاره:        انجام نده       
توضیح:       شدیدا از آن نهی شدید.     
سوره:       حجر     
آیه:       91     
صفحه:       267
   
 
     
 
 


سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

فال انبيا الهي نیت کنید