تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

ناودان

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن ناودان به خواب سه وجه است.

اول: رئيس شهر. دوم: مهتر سراي. سوم: منفعت اندك.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند كه آب از ناودان به زير مي آمد، دليل است در ان مقام خون ريختن پديد آيد. اگر بيند كه باران مي باريد و از ناودان به زير آمد، دليل كه مردم آن ملك را از پادشاه مضرت رسد. اگر بيند كه بي ابر باران مي باريد و آب از ناودان ها روان بود، دليل كه حق تعالي مردم آن ديار را به نظر عنايت مشرف گرداند. اگر بيند كه ناودان بر بام خانه خود نهاد، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگر بيند كه ناودان بيفتاد، دليل مضرت بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ناودان در خواب هم راهي است براي کسب معاش و روزي و هم طريقي است در جهت دفع مضار زندگي. اگر در خواب ببينيد که بدون ابر و باران از ناودان آب روان است حادثه اي بد اتفاق مي افتد و چنان چه آن ناودان به شما تعلق داشته باشد حادثه اي براي شما که بيننده خواب هستيد پيش مي آيد. اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد ولي از ناودان چيزي فرو نمي ريزد کسي در طريق تامين معاش شما دشمني مي کند و راه را بر شما مي بندد. اگر ببينيد ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده مي شود از نظر شغلي لطمه مي خوريد و در آمدتان متفرق مي گردد و احتمالا چيزي از حقوق شما کسر مي کنند يا اگر کاسب باشيد فروش و منافع شما نقصان مي يابد. اگر در خواب ببينيد بر بام خانه خودتان ناودان مي نهيد کارهايتان را تنظيم مي کنيد و جلوي زيان احتمالي را مي گيريد و اگر ببينيد ناودان شما کنده شده و افتاده آسيب مي بينيد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------