تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

فنجان

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

فنجان سهم و بهره ما است. از نيک و بد، زشت و زيبا، تلخ و شيرين حوادثي که اتفاق مي افتند هر کس به اندازه تاثير خويش سهمي دارد. فنجان در خواب پيمانه سهميه ما است از مجموع پيش آمدها. تعداد فنجان هائي که در خواب مي بينيم گوياي بيش و کم اين بهره نيست بل که آشکار کننده اين واقعيت است که ما نبايد خود را تنها بيانگاريم و به قدر يقين ديگران هم هستند. آن چه درون فنجان است و مقابل ما قرار گرفته سهم چيزي است که ما نصيب مي بريم. اگر تلخ است تلخ کامي است و اگر شيرين است کامروائي است. اگر سياه است سيه روزي است و چنان چه روشن باشد نشان آينده روشن و بخت بيدار است. براي روشن شدن موضوع ماجرائي را از يک خواب نامه فرانسوي برايتان نقل مي کنم. ريموند جواني است بيست و هفت ساله از يک خانواده کاتوليک فرانسه. فرانسويان معمولا پروتستان هستند اما کاتوليک متعصب هم بين آن ها زياد يافت مي شود. ريموند پدر ندارد ولي مادرش زنده است. به علاوه يک خواهر و يک برادر کوچک تر از خويش دارد زندگي آن ها را بعد از مرگ پدرشان مادرش که توليدکننده انگور و صاحب کارخانه شراب سازي بود اداره مي کرد. ريموند سال قبل ازدواج کرده و به سبب همين ازدواج از خانه پدري خويش رفت. ريموند تعريف مي کند ( يک شب در خواب ديدم که مانند هرروز صبح از اتاق خودم بيرون آمدم و سر ميز صبحانه نشستم مادرم براي همه ما فنجان گذاشت و از قوري بزرگ قهوه ريخت. من بودم سر ميز و خواهرم و برادرم. آن ها شروع کردند به خوردن صبحانه و نوشيدن قهوه ولي من وقتي فنجان را برداشتم که بنوشم متوجه شدم قهوه درون فنجان مبدل به يک سنگ سياه شده. درست همان طور که قهوه شکل ظرف را مي گيرد سنگ شده و اين سنگ سياه به فنجان چسبيده بود به طوري که نه مي توانستم آن را بنوشم و نه از درون فنجان خالي کنم و دور بيافکنم. در خواب از اين حادثه چنان خشمگين شدم که فنجان را روي ميز کوبيدم و شکسته و از جاي برخاستم و رفتم.) فرداي آن شب که اين خواب را ديدم نزد معبر رفتم و او به من گفت( مالي را بين تو و خواهر و برادر و مادرت تقسيم مي کنند اما تو نمي تواني از سهم خودت بهره ببري. آن فنجان نمايانگر سهم تو است) ريموند اضافه مي کند همين طور هم شد چون چند روز بعد پدربزرگ ميلياردر من در ( ماسيو سانترال) مرد. او وصيت کرده بود تمام ثروتش بين تنها فرزندش يعني مادرم و فرزندان او که پدر ندارند تقسيم شود مگر ريموند که سنن و آداب را زير پا نهاده و با يک دختر يهودي ازدواج کرده است. او مرا به علت ازدواج با يک دختر يهودي از ارث محروم کرده بود. ملاحظه مي فرمائيد که فنجان با وضوح و روشني نمايانگر سهم ما است از آن چه اتفاق مي افتد حال اگر در خواب ديديم فنجاني بزرگتر از فنجان ديگران داريم طبيعي است که سود بيشتري عايد ما مي شود و اگر کوچک تر بود کمتر . اگر در خواب ببينيم که فنجان ما افتاده و شکسته حقي از ما ضايع مي گردد و چنانچه آن فنجان را خودمان زديم و شکستيم خود به تباهي کار خويش و انهدام بهره و سود خود کمک مي کنيم. اگر در خواب ببينيم که فنجان شکسته و ترک دارد به طوري که مايع درون آن در نعلبکي تراوش مي کند نشان آن است که مال ما هدر مي رود و نفله مي شود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------