تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

راسو

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در دكان رفت، دليل كند كه دزد در آنجا شود و چيزي بدزدد. اگر بيند كه راسو را بكشت، دليل كه دزدي را بگيرد و بر او ظفر يابد. اگر بيند گوشت راسو ميخورد يا چيزي از اندامهاي او در دست داشت، دليل است كه مالي از دزد بستاند.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن راسو به خواب، بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بيماري.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند راسو وي را بگزيد، دليل كه بيمار و سرانجام شفا يابد. اگر بيند كه با راسو جنگ و نبرد مي كرد و بر او غالب آمد، دليل كه بر دزد چيره شود او را قهر كند.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

راسو از پستانداران جونده صحرايي است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. ديدن راسو در خواب رو به رويي با دزد است. اگر ديديد راسويي در خانه يا در مزرعه شما زندگي مي کند و آنجا سکني گزيده مطمئن باشيد دزدي خانگي داريد. دزدي که اهلي و آشناست و بي آن که خودتان بفهميد مال شما را اندک اندک مي برد. معبران عموما راسو را دزد تعبير کرده اند. اگر در خواب ديديد که به راسو غذا مي دهيد در واقع مال خود را به کسي مي دهيد که اگر هم ندهيد او مي دزدد و مي برد. اگر ديديد راسويي را شکار کرديد و کشتيد انسان بد نيت و کج دستي را از خود مي رانيد. انساني که به مال شما نظر بد دارد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------