تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

زنبیل

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

زنبيل در خواب، زن است يا كنيزك. اگر بيند كه زنبيلي داشت، دليل كه وي از خادمي حاصل شود و بعضي از معبران گويند: زنبيل در خواب، مال و نعمت است.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

زنبيل در خواب، بر نه وجه است.

اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنيزك. چهارم: قوام دين. پنجم: صلاح دين. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خيرو بركت. نهم: ميراث از جهت زنان. و زنبيل باف در خواب خداوندگار است.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ديديد که زنبيلي به دست داريد در آينده مشتاق يا علاقه مند چيزي ياکاري مي شويد که انجام مي دهيد. اين در صورتي است که زنبيل خالي باشد ولي اگر سنگين و پر باشد براي شما خير پيش مي آيد و به قدر سنگيني آن چيزي به دست مي آوريد يا اتفاقي مطلوب مي افتد. اگر زنبيل را از کسي بگيريد به شما کاري پيشنهاد مي شود که سودبخش است و اگر شما زنبيل خالي به کسي بدهيد کاري سودبخش به او پيشنهاد مي کنيد يا نفعي به او مي رسانيد. اگر زنبيل پر باشد نفعي مسلم عايد مي شود. اگر ديديد زنبيلي گسيخته و پاره شده ، در کاري با شکست و ناکامي مواجه مي گرديد. اين خواب را اگر دختري جوان و دم بخت ببيند تعبيرش شکست عاطفي است و چنان چه همان دختر جوان ببيند زنبيلي پر به دست دارد که نداند درون آن چيست شوهر مي کند يا خواستگاري دل خواه برايش پيدا مي شود. همين حالت است اگر زنبيل را از کسي بگيرد. زنبيل بافتن آرزومندي است و فريفته شدن به دنيا و به زبان گوياتر کيسه دوختن براي سودهاي واهي و غير معقول.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------