تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

زردچوبه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن زردچوبه به خواب، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر بيند به خروار زردچوبه داشت، دليل است كه او رازيان ومضرت رسد. اگر بيند جامه خويش را به زردچوبه مي كرد، دليل كه بيمار گردد. اگر جامه از ديگري بود، تاويل به صاحب جامه بود و در ديدن زردچوبه هيچ خير و منفعت نباشد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن زردچوبه به خواب تعبير خوش ندارد. در قديم از زردچوبه فقط در رنگرزي سود مي بردند و نخ ها و خامه هاي قاليبافي را به وسيله زردچوبه به رنگ زرد در مي آورند. در قرون اخير از زردچوبه استفاده غذايي هم مي کنند لذا در نوشته معبران کهن نامي از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاويه علم و تعبير خواب به علت مشخصاتي که دارد خوب نيست و نشان از غم و رنج و بيماري است. اگر در خواب چيزي به غذا آميختيد که خودتان آن را زردچوبه مي دانستيد اما رنگ زرد نداشت بد نيست ولي اگر زردي آن را ببينيد خوب نيست. اگر زردچوبه به غذا ريختيد و طعم آن بد شد غمگين مي شويد و ديگران را نيز اندوهگين مي کنيد. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگين شد از سخنان ديگران آزرده مي شويد. اگر با زردچوبه لباس ديگري را رنگين کرديد به او اتهام مي زنيد و او را ناراحت مي کنيد. اگر زردچوبه را به زمين ريختيد و نتوانستيد پاک کنيد و اثر آن را از بين ببريد کار بدي مي کنيد که اثرش مي ماند و هميشه ديگران درباره آن حرف مي زنند.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------