تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

خز

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

جامه هاي خز به خواب ديدن، كسي را كه سزاي خز بود، بر پنج وجه است.

اول: مال. دوم: خير و بركت.سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت با اندازه قيمت جامه. پنچم: ولايت و بزرگي.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و كلاً آن چه بدين نمايد، جمله مردان را پسنديده بود ولو اين جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وي صورت نباشد، دليل بر غم و سختي كند ولكن رنگ سبز به جامه ها ديدن، بد نبود.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

پوشيدن جامه خز در خواب، دليل بر مال حرام كند. اگر بيند جامه خز پوشيده، دليل است كه بر قدر بزرگي و كوچكي مال حرام يابد و بيم بود كه دين او بد است و زنان را نيكو است، و مرد خز فروش در خواب، كسي بود كه دنيا را بدين اختيار كند.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

خز پوستي است که در بيداري کمتر کسي مي تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب ديدن پوشيدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق عليه السلام روايت است که اگر کسي که خواب خز مي بيند در بيداري شايسته پوشيدن خز باشد بد نيست. به اين معني که مالدار باشد و در بيداري توانايي اين را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و يا به سر دست و يقه لباس خود بزند. براي اين آدم خواب ديدن خز بد نيست اما براي کسي که شان پوشيدن خز را ندارد خوب نمي تواند باشد. براي اولي کامروايي و شادي است و جهت دومي غم و اندوه و گرفتاري و آشفتگي همراه مي آورد. خود خز حيواني است که در علم خواب تعبيري چون راسو دارد. در طبيعت زيان کار است لذا پوستش نمي تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زيبايي و ارزندگي در خواب خوب نيست و از غم و اندوه و گرفتاري و شوريدگي امور خبر مي دهد. چنانچه در خواب ببينيد که کسي براي شما پوست خز آورده يا پالتويي از خز به شما هديه مي کند غمي براي شما مي آورد و کارتان را از نظام بيرون مي برد. همين تعبير هست اگر شما به کسي خز بدهيد. اثر پوستي که به سر دست و يقه مي دوزيد البته کمتر از پالتو و کلاه است. با اين وجود براي زنان داشتن و پوشيدن خز بد نيست و به هر شکلي که باشد نيکو است.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------