تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

خیک

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

خيك شير و ماست، ديدن مردي است كه بر دستش مال حلال هزينه كند، به شغلهاي نيك چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نمايد، خيك انگبين مردي است عالم كه دانش آموزد و به مردم راه راست نمايد و به مردم پند دهد. اگر بيند خيكي داشت يا بخريد، يا كسي به وي داد، دليل كه با مردي بدين صفت وي را صحبت افتد و از او نيكي و منفعت يابد. اگر بيند خيك را بدريد و ضايع شد، دليل كه او را از صحبت وي جدائي افتد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

خيک مردي است لافزن و تهي مغز و پوک که شخصا بي اثر است. اگر خيک باد کرده باشد بيهودگي است و چنان چه ديديد که خيک باد کرده اي همراه داريد يا متعلق به شما است کاري بيهوده و عبث انجام مي دهيد که در پايان هيچ چيز برايتان باقي نمي ماند و چيزي قابل دستتان را نمي گيرد. اگر در خيکي که به خواب ديده ايد عسل بود با مردي انديشمند و خوش صحبت آشنا مي شويد يا زني که خردمند و مدير و مدبر است و در عين حال داشتن زيبايي و سخن شيرين. اگر در خواب خيک دوغ يا ماست ديديد کسي سر راه شما قرار مي گيرد که ترش روي و بد اخلاق است اما خير خواه است و سود مي رساند و بخشندگي بسيار دارد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------