تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب منارهتعبیر خواب مناره,مناره,تعبیر خواب  دیدن مناره

تعبیر خواب مناره به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب مناره

 
تعبير خواب مناره به روايت امام صادق (ع)
دیدن مناره بر چهار وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: امام. چهارم: موذن. 
تعبير خواب مناره به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی 
دیدن مناره درخواب، دلیل بر پادشاهی بود یا مردی بزرگ. اگر بیند در کوچه او مناره بود، دلیل که بزرگی در آنجا نزول کند. اگر بیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن بزرگ دون همت است. اگر مناره را در مسجد دید دلیل مهتری بود که خلایق را به راه راست آرد. اگر بیند در مناره مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگی از آن دیار بمیرد. 
تعبير خواب مناره به روايت جابر مغربی 
اگر دید بر مناره مسجد جامع بانگ نماز می گفت، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را روزی او کند. اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازی عمر بود. اگر بیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را قهر کند. 
تعبير خواب مناره به روايت خالد بن علی بن محد العنبری 
مناره در خواب، بر مردی دلالت دارد که به اصلاح میان مردم میپردازد. دیدن مناره ی ویران بر مرگ عالمی دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بالای مناره چوبی بلندی رفته است، با نفاق و ظاهرسازی به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست مییابد. دیدن مناره در خواب، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند. اگر دید مناره بنا کرد، دلیل که کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد. اگر بیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید و بعضی گویند، دلیل که موذن آن مناره بمیرد. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------