تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب موزهتعبیر خواب موزه,موزه,تعبیر خواب دیدن موزه

تعبیر خواب موزه به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب موزه

 
تعبير خواب موزه به روايت امام صادق(ع)
دیدن موزه بر هفت وجه است وقتی که پای او را نیازاد. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: عیش. ششم: ظفر. هفتم: منفعت.
تعبير خواب موزه به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید از موزه ای بازدید می کنید ، نشانه آن است که برای رسیدن به مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید کرد . شما به اطلاعات مفید تری نیاز دارید تا در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید . ۲ـ اگر خواب ببینید که از موزه ای بازدید می کنید که چندان جالب و دیدنی نیست ، نشانه آن است که به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد . 
تعبير خواب موزه به روايت لوک اویتنهاو
موزه : شما خبرهای تازه ای خواهد شنید 
تعبير خواب موزه به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر بیند موزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند موزه او دریده بود، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند موزه را از خانه بیرون ریخت، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر بیند موزه او بدریدند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. 
تعبير خواب موزه به روايت محمد ابن سیرین
دیدن موزه در خواب چون با خود سلیح داشت، دلیل که دشمن از او متفکر شود. اگر بی سلیح بیند، دلیل غم است اگر بیند موزه ادیم داشت، دلیل که زن خواهد. 
تعبير خواب موزه به روايت دانیال نبی(ع)
دیدن موزه در خواب به زمستان، دلیل خیر بود و تابستان، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف است.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------