تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب مصحفتعبیر خواب مصحف,مصحف,تعبیر خواب دیدن مصحف

تعبیر خواب مصحف به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب مصحف

 
تعبير خواب مصحف به روايت حضرت امام جعفر صادق(ع)

دیدن مصحف بر پنج وجه است. اول: علم. دوم: میراث. سوم: امانت. چهارم: روزی. پنجم: مال ونعمت. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مصحف بفروخت، دلیل که دین نزد او حقیر بود. 

دیدن مصحف خواندن، دلیل علم و حکمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد، دلیل که علم و حکمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل که طالب علم شود. اگر مصحف را به آتش بسوخت، دلیل بر فساد دین او بود. 

تعبير خواب مصحف به روايت ابراهیم کرمانی
اگر مصحفِ گشاده. بر سرنهاد یا بر دیده می مالید، دلیل که والی شهر شود. اگر دید ورقهای مصحف میخورد، دلیل که قران بسیار خواند. اگر دید ورقهای مصحف می درید، دلیل که نماز نگذارد. اگر قران را تفسیر می کفت، دلیل که کاری شروع کند و آن کارِ ناروائی بود. اگر بیند مصحف داشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود، دلیل که دل و زبانش راست نباشد. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------