تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب ریسمانتعبیر خواب ریسمان,ریسمان,تعبیر خواب گرفتن ریسمان

تعبیر خواب ریسمان به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب ریسمان

 
تعبير خواب ریسمان به روايت امام صادق(ع)

ریسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر.

دوم: کارمزد.

سوم: عمر داز.

چهارم: منفعت بسیار.

تعبير خواب ریسمان به روايت محمدبن سیرین
ریسمان درخواب، سفر است اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی رشت، دلیل که کاری حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دلیل است که در بین کاری بود.معبران می گویند :کار مردی است که با زنان اختلاط دارد.
تعبير خواب ریسمان به روايت خالد بن علی بن محد العنبری
ریسمان در خواب، به دین تعبیر می شود. اگر کسی ببیند که ریسمانی را در دست گرفته است، به دین الهی چنگ می زند و اگر ببیند که به آن آویزان شده است با حالت مسلمانی از دنیا می رود.
تعبير خواب ریسمان به روايت ابراهیم کرمانی
اگر زنی بیند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت، دلیل که او را از سفر غایبی بازآید. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی ریسمان او را خیر و منفعت رسد.
تعبير خواب ریسمان به روايت حضرت یوسف (ع)
کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------