تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب تاب دادنتعبیر خواب تاب دادن,تاب دادن,تعبیر تاب دادن در خواب

تعبیر خواب تاب دادن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب تاب دادن

 

تعبير خواب  تاب دادن به روايت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است.
اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند.
اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است.
اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد.
تعبیر خواب تاب دادن به روایت امام جعفر صادق
تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است.
اول: سفر و تحویل و جابجائی.
دوم: ریاضت نفس.
سوم: گشایش کارهای فروبسته.
تعبیر خواب تاب دادن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است.
اگر بگویید ( من را تاب می دادند ) مورد تهدید قرار می گیرید و از ناحیه کسی به شما حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می کنید .
اگر بگویید ( تاب خوردم ) خودتان نگران موقعیت خویش می شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد.
اگر در خواب فقط به تماشای کسی که تاب می خورد ایستاده باشید خواب شما می گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دودل می مانید.
به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------