تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب زبادتعبیر خواب زباد,زباد,تعبیر خواب داشتن زباد

تعبیر خواب زباد به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب زباد

 
تعبير خواب زباد به روايت محمدبن سیرین 
اگر بیند زباد با خود داشت، یا کسی به وی بخشید، دلیل که بیننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثنای او گویند. اگر بیند زباد بوی ناخوش داشت، دلیل است مردم نکوهش وی کنند. اگر بیند که زباد هیچ بوی نداشت، دلیل که نکوئی با کسی کند که از او منت ندارد. اگر بیند که زباد همی خورد، دلیل که عیالات او باادب و فرهنگ باشد.
تعبير خواب زباد به روايت امام جعفر صادق (ع)
زباد در خواب بر چهاروجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثنا و مدح. سوم: نام نیکو چهارم: کردارهای پسندیده.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------