لیست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدیداسامی شاهان هخامنشی, سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها, کوروش بزرگ

لیست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید

 

معرفی شاهنشاهان هخامنشی از قدیم تا جدید

فهرست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید طی 220 سال حکومت در ایران شامل 13 مورد است که کوروش بزرگ بنیان گذار این سلسله شاهنشاهی می باشد. همچنین داریوش سوم آخرین نفر در لیست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید قرار گرفته است.

 در این مطلب با ارائه لیست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید شما را با بخشی از تاریخ آشنا خواهیم ساخت. فهرست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید طی 220 سال حکومت در ایران شامل 13 مورد می شود که کوروش بزرگ بنیان گذار این سلسله شاهنشاهی می باشد.

 

همچنین داریوش سوم آخرین نفر در لیست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید قرار گرفته است. حکومت شاهنشاهی در زمان حاکمیت داریوش بزرگ به بالاترین سطح خود رسیده بود. آن دوره از شاهنشاهی را به عنوان بزرگ ترین حکومت شاهنشاهی تاریخ معرفی کرده اند. 

 

این حکومت به وسیله پادشاهی کوروش بزرگ افتتاح شد و در نهایت با وجود مقاومت ها و تلاش های فراوان داریوش سوم پس از 220 سال، این امپراتوری به وسیله فردی به نام اسکندر مقدونی به پایان رسید. ناگفته نماند، داریوش سوم توسط اردشیر پنجم کشته شد و بدین صورت امپراتوری از دست رفت.

 

پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید, لیست پادشاهان هخامنشی, فهرست پادشاهان هخامنشي

لیست پادشاهان هخامنشی

 

معرفی پادشاهان هخامنشی از ابتدا تا انتها

1- کوروش دوم یا کوروش بزرگ اولین پادشاه هخامنشی

کورش، موسس سلسله هخامنشیان بوده و توانست به مدت 30 سال در نواحی گسترده آسیا فرمانروایی نماید. کوروش بزرگ فرد بخشنده و سخاوتمندی بود. وی بنیان گذار اولین امپراتوری بزرگ جهان بوده و توسط وی شمار زیادی از برده ها آزاد شدند. 

 

کوروش بزرگ با احترام به تمام دین ها در جهت افزایش تمدن، گام های مهمی را برداشته است. این شخصیت برجسته پس از فتح نواحی همچون هگمتانه، بابل و سارد سلسله هخامنشی را پایه گذاری نمود.

 

وی پس از گذشت حکومت 29 ساله فوت شد. هرودوت در مورد فوت شدن کوروش گفته است که وی در جنگ با ماساگتها به قتل رسیده است. البته مورخان امروزی این مطلب را تایید نمی کنند و از نظرشان این داستان خالق ذهن خود هرودوت می باشد.

 

لیست پادشاهان هخامنشی, فهرست پادشاهان هخامنشي, پادشاهان هخامنشی

پادشاهان هخامنشی

 

2- کمبوجیه دوم ، دومین پادشاه هخامنشی

کمبوجیه دوم فرزند بزرگ کوروش به عنوان دومین پادشاه دوره هخامنشیان بر تخت سلطنت نشست. فتح مصر در زمان سلطنت این پادشاه به رقم خورد و از مهم ترین رخدادهای دوره فرمانروایی کمبوجیه دوم محسوب می شود. وی با تلاش فراوان لشکرکشی به مصر را آغاز نمود و پس از درگیری با سپاه مصر توانست سپاه پسامتیخ سوم را احاطه نماید.

 

در ژوئن سال 525 قبل از میلاد سراسر مصر توسط کمبوجیه دوم تسخیر شد. پس از موفقیت در فتح مصر وی تصمیم گرفت لیبی و کارتاژ را نیز فتح نماید. بدین ترتیب کمبوجیه دوم برای تصرف آمون 50 هزار تن را به آمون ارسال نمود اما سپاه وی در بیابان واحه گم شدند گفته می شود که این پادشاه در سال 522 قبل از میلاد بعد از ماه ژئیه فوت شده است.

 

اسامی شاهان هخامنشی, سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها, کوروش بزرگ

معرفی پادشاهان هخامنشی

 

3- گئومات مغ سومین پادشاه هخامنشی

گیوماتا یا گئومات با معرفی کردن خود به عنوان پسر دیگر کوروش یعنی بردیا توانست تخت سلطنت را به دست آورد. گفته می شود پس از کمبوجیه دوم گئومات مغ به دروغ خود را بردیا معرفی نموده و با این طرح تخت پادشاهی را از آن خود نموده است. داریوش بزرگ به کمک برخی از خویشاوندان کوروش بزرگ گئومات را به قتل رساند و خود به پادشاهی رسید.

 

4 - داریوش بزرگ چهارمین پادشاه هخامنشی

داریوش بزرگ در سال 522 قبل از میلاد به سلطنت رسید. وی با مستحکم نمودن سلسله شاهنشاهی شورش های درون مرزی را مهار نمود. علاوه بر این قلمرو را به چندین قسمت اعم از شهربانی، سپاه جاویدان، راه شاهی، تنظیم مالیات، برقراری ارتباط دریای سرخ و مدیترانه، یکسان سازی واحد اندازه گیری و واحد پول و تدوین قانون های مصر تقسیم بندی نمود. وی پس از مبتلا شدن به بیماری در سال 486 قبل از میلاد درگذشت. گفته می شود.

 

پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید, معرفی پادشاهان هخامنشی, پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید

لیست پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید

 

5- خشایارشا یکم پنجمین پادشاه هخامنشی

وی پسر  آتوسا دختر کوروش و داریوش بزرگ بوده و پس از داریوش بزرگ بین سال های 465 تا 485 قبل از میلاد به عنوان پنجمین فرمانروا معرفی شد.

 

6- اردشیر یکم ششمین پادشاه هخامنشی

وی به ارتخشتره  معروف بود و در سال های 424 تا 465 قبل از میلاد بر تخت سلطنت نشست. اردشیر یکم پسر سوم خشایارشا و ملکه آمستریس بود. پس از کشته شدن برادر و پدرش بر تخت پادشاهی نشست. اردوان فرمانده گارد در فرمانروا شدن اردشیر یکم نقش داشت و هدفش از این اقدام این بود که طی به عمل آوردن یک توطئه فکر شده وی را از میان بردارد اما اردشیر پیش دستی کرد و اردوان و گروهش را به قبل رساند. اردشیر یکم پس از گذشت 41 سال سلطنت درگذشت . مرگ اردشیر و همسرش در روز  دسامبر ۴۲۴ و فوریه ۴۲۳ پیش از میلاد ثبت شده است. 

 

7- خشایارشا دوم هفتمین پادشاه هخامنشی

وی پسر اردشیر یکم بوده و پس از پدرش به مدت 45 روز بر تخت پادشاهی رسید. علت کوتاه بودن دوره پادشاهی خشایارشا دوم به قتل رسیدن وی توسط سغدیانوس برادر ناتنی اش است. 

 

8- سغدیانه هشتمین پادشاه هخامنشی 

وی پس از کشتن خشایارشأ دوم بین 424 تا 423 قبل از میلاد بر تخت پادشاهی حکومت کرد. وی نیز دوره پادشاهی کوتاهی داشت اما در این مورد اطلاعات جامعی در دست نیست. گفته می شود که داریوش دوم دستور خفگی در خاکستر را برای کشتن سغدیانه صادر نمود.  

 

9- داریوش دوم نهمین پادشاه هخامنشی

اخس یا وهوکه پسر سوم اردشیر یکم بوده و به عنوان نهمین فرمانروای سلسله هخامنشیان معرفی شد. وی بعد از شورش بر ضد سغدیانوس یعنی برادرش بر تخت پادشاهی رسید و داریوش را بر خود نام نهاد. داریوش دوم با انجام اقدامات لازم توانست به مدن 19 سال در هخامنشیان فرمانروایی نماید. 

 

پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید, لیست پادشاهان هخامنشی, فهرست پادشاهان هخامنشي

معرفی پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید

 

10- اردشیر دوم دهمین پادشاه هخامنشی

وی پسر بزرگ داریوش دوم و دهمین شاه در سلسله هخامنشی است.

 

11- اردشیر سوم یازدهمین پادشاه هخامنشی

وی پسر استاتیرا و اردشیر دوم یازدهمین فرمانروای هخامنشیان می باشد.

 

سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها, کوروش بزرگ, تصاویر پادشاهان هخامنشی

نام پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید

 

12- اردشیر چهارم دوازدهمین پادشاه هخامنشی

نام دیگر وی ارشک بود. اردشیر چهارم پسر اردشیر سوم از 338 تا 336 قبل از میلاد بر سلطنت هخامنشی فرمانروایی کرد و در نهایت باگواس وی را به قتل رساند.  اردشیر چهارم دارای چندین فرزند بوده اما همگی با هم به قتل رسیده اند. وی در تلاش جلوگیری از نفوذ باگواس اقدام به مسموم نمودن خواجه نمود اما نقشه وی به خوبی پیش نرفت و باگواس تمام افراد خانواده ارشک را به وسیله سم به قتل رساند. 

 

13- داریوش سوم سیزدهمین پادشاه هخامنشی

دارا نام دیگر وی بود. داریوش سوم در واقع نوه داریوش دوم و آخرین پادشاه دوره هخامنشیان می باشد.  

 

تصاویر پادشاهان هخامنشی, پادشاهان هخامنشی از قدیم به جدید, معرفی پادشاهان هخامنشی

نام های پادشاهان هخامنشی

 

گردآوری : بخش فرهنگ و هنر بیتوته

 بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------