معماهای تازه برای جرقه زدن نورونهای مغز شمامعما های ریاضی, معما های سخت

معما و تست هوش

  

مغز ما یک چیز مرموز است.ما در مورد فضای بیرونی بیشتر از آنچه در درون سر خودمان است می دانیم. اما آنچه ما می دانیم این است که معماها و تست هوش ها می توانند به عملکرد بهتر مغز ما کمک کنند و تیز بمانند!

 

ما در بیتوته می خواهیم شما را به حل این معماها دعوت کنیم، تصاویر متفاوت را پیدا کنید:

 

معمای شماره 1)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما با جواب

 

معمای شماره 2)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معمای تفاوت ها 

 

معمای شماره 3)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما های جالب با جواب

 

معمای شماره 4)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما تصویری

 

معمای شماره 5)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما های تصویری با جواب

 

♦♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

 

پاسخ معماها :

معمای شماره 1)

معما های ریاضی, معما های سخت

معما های جدید با جواب

 

معمای شماره 2)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما و تست هوش

 

معمای شماره 3)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما با جواب

 

معمای شماره 4)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما های جالب

 

معمای شماره 5)

 

معما های ریاضی, معما های سخت

معما  

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------