موانع راه رشد صنعت گردشگرى ايرانصنعت گردشگرى,صنعت گردشگرى ايران,

 صنعت گردشگری ایران از توسعه اى كه شايسته آن است برخوردار نبوده است


موانعى كه در راه رشد صنعت گردشگرى در ايران قرار دارد!
 صنعت گردشگری ایران از توسعه اى كه شايسته آن است برخوردار نبوده است. از دلايل آن مى توان به آماده نبودن بسترهاى اقتصادى مناسب در ايران براى جذب سرمايه گذارى در ساخت هتل و ساير صنايع جانبى اين حوزه اشاره كرد.


بى خبر بودن سرمايه گذاران از زمينه هاى موجود در ايران و تبليغات ضعيف و نيز انتشار اخبار منفى از ايران، محدوديت هاى اجتماعى و مذهبى براى گردشگران خارجى. همچنين تنش هاى سياسى با بعضى كشورهاى غربى نيز از ديگر موانع در راه رشد صنعت گردشگرى در ايران است.


يكى ديگر از عوامل و موانع مؤثر بر توسعه صنعت گردشگرى، تبليغات منفى براى مخدوش كردن چهره ايران و انزواى كشورمان در سطح بين المللى از سوى ديگر كشورهاست. در اين زمانه مى توان با همكارى سفرا و رايزنان فرهنگى، نسبت به معرفى درست چهره واقعى كشورمان اقدام كرد تا گردشگران بيشترى از كشورمان ديدن كنند.

فقدان پروازمستقيم به مقصد تهران:
نبود پرواز مستقيم ميان تهران و برخى شهرهاى بزرگ حتى در اروپا، به عنوان يكى از موانع موجود براى سفر گردشگران خارجى به ايران است.

 

صنعت گردشگرى در ايران,گردشگرى ايران,صنعت گردشگرى

 نداشتن سيستم واحد در تبليغات و بازاريابى، يكى از موانع توسعه صنعت گردشگرى می باشد


وضعيت بازاريابى و تبليغات گردشگرى چگونه است؟
فراوانى مراكز تبليغاتى و نداشتن سيستم واحد در تبليغات و بازاريابى، يكى از موانع توسعه صنعت گردشگرى محسوب مى شود. در بازاريابى گردشگرى، بازاريان و دفاتر آژانس هيچ گونه نمايندگى از بخش دولتى خود ندارند و هيچ گونه حمايت مالى نمى شوند و به محتواى بروشورها و سايت ها بسنده مى كنند، در صورتى كه آنها عمده ترين سهم را در توسعه گردشگرى به عهده دارند.

نبودن نيروى انسانى كارآزموده و متخصص:
نبودن نيروى انسانى كارآزموده و متخصص امور جهانگردى در دفاتر ايرانگردى و جهانگردى و ناآگاهى و بى تجربگى كادر شاغل در مؤسسات جهانگردى از قبيل خدمتگزاران هتل ها، كاركنان آژانس و راهنمايان جهانگردى از ديگر موانع توسعه صنعت گردشگرى در ايران است و مى بايد با آموزش پرسنل، مترجمان و تورگردانان حرفه اى در حوزه گردشگرى اين مشكل را بر طرف كرد.

عدم پيوستگى و يكپارچگى خدمات:
در رتبه بندى كشورها از نظر جاذبه هاى گردشگرى در جهان، داشتن بسيارى از منابع مورد توجه قرار مى گيرد. اما اين منابع بايد به محصول تبديل شود. در بازار رقابتى گردشگرى چيزى كه مطلوب همه است، پيوستگى و يكپارچگى خدمات است. بايد اين پيوستگى و يكپارچگى را به وجود بياوريم تا بتوانيم محصولات و تنوع آنها را به گردشگرانى كه خواهانش هستند عرضه كنيم. به اين ترتيب مى توانيم حجم گردشگران را افزايش دهيم.

 

صنعت گردشگرى ايران,گردشگرى ايران,توسعه صنعت گردشگرى ایران,

 ايران داراى بهترين گنجينه و ذخاير گردشگرى جهان است


ايران گنجينه اى از ذخاير گردشگرى:
ايران مجموعه اى از فرصت هاى گردشگرى است. اين موضوع نه تنها در آثار تاريخى و جاذبه هاى طبيعى بلكه حتى در هنجارهاى فرهنگى و ارزش هاى دينى آن نيز نهفته است، فرصت ها و امكاناتى كه اگر آنها را در كنار آداب مهمان نوازى، پذيرايى گرم و صميمانه ايران به ويژه ايلات و عشاير از گردشگران خارجى قرار دهيم، بايد گفت ايران داراى بهترين گنجينه و از ذخاير گردشگرى جهان است.


 در نتيجه بايد از اين فرصت ها و امكانات مناسب گردشگرى در كشورمان با برنامه ريزى درست و دراز مدت و رفع موانع موجود، همراه با به روز شدن فناورى در اين زمينه، استفاده بهينه كرد تا صنعت گردشگرى توسعه و جايگاه ايران در رتبه بندى سازمان جهانى گردشگرى ارتقا يابد.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------