آواره شدن ۴۱ هزار ایرانی درپی بلایای طبیعی / این ۵ استان بیشترین رخداد بلایای طبیعی را دارند بلایای طبیعـی,اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی
طبـق آمارهـای مرکز پایـش و نظارت بـر جابه‌جایی‌های داخلـی ( IDMC ) در سـال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۱ هـزار نفـر در اثر بلایای طبیعـی ماننـد سـیل و گرد و غبـار در داخل کشـور آواره شـده‌اند. 

به  گزارش خبرآنلاین؛  زلزله در ترکیه بیش از ۷۸۰۰ نفر قربانی گرفت، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد طی روزهای آینده و بعد از آواربرداری تعداد تلفات ای حادثه افزایش پیدا کند، اما جدا از تلفات وقتی بلایای طبیعی نازل می‌شود جمعیت زیادی بی‌خانمان می‌شوند، بلایایی نظیر زلزله مانند سیل می‌توانند سبب آواره شدن مردم یک کشور شوند.

 

گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران یکی از کشورهای مستعد برای وقوع بلایای طبیعی است، براساس گزارش مرکز رصدخانه مهاجرت ایران (سالنامه ۱۴۰۱) در گزارش مرکز ریسک جهانی آمده که «ایران جزو کشـورهای بـا آسـیب پذیری بالا در جهان اسـت کـه اثرات قابـل توجهـی از بلایا بـر کشـور از جملـه جنبه‌هـای مالی، اجتماعـی و خسـارت فیزیکـی آن مشـهود اسـت.»

 

براساس این گزارش «از میـان ۴۰ نـوع بلایای طبیعـی در نقـاط مختلف جهـان، ۳۱ نوع بلایای طبیعـی در ایـران شناسـایی شـده اسـت. در طول تاریـخ ایـران، بلایای طبیعـی بسـیاری از جمله سـیل‌های شـدید، دمای شـدید و خشکسـالی رخ داده اسـت، ایران‌ بـا سـه گسـل فعـال یکـی از زلزله‌خیزترین کشـورهای دنیا است. قـرار گرفتن ایـران در کمربند زلزله و شـکل زمین سـاختی آن سـبب شده اسـت که تقریبا کل کشـور در خطر لـرزش قـرار داشـته باشـد. طبـق گـزارش دفتـر هماهنگی امور بشردوسـتانه سـازمان ملل متحد تقریبـا ۷۷ درصد از مراکـز شـهری در مناطـق پرخطر زلزلـه ( قدرت ۶ تـا ۸ ) قرار دارنـد. بیـش از یک سـوم (۳۶ درصد ) از ۸۷۷ مراکز شـهری ایـران در مناطـق سـیل خیز قـرار دارند.»

 

 بلایای طبیعـی,اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی

۴۱ هزار آواره درپی بلایای طبیعی

همان‌طورکه قبل‌تر گفته شد وقوع بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله می‌تواند سبب آواره شدن افراد شود، در گزارش رصدخانه مهاجرت ایران آمده که «طبـق آمارهـای مرکز پایـش و نظارت بـر جابه‌جایی‌های داخلـی ( IDMC ) در سـال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۱ هـزار نفـر در اثر بلایای طبیعـی ماننـد سـیل و گرد و غبـار در داخل کشـور آواره شـده‌اند. طبـق آمارهـای این مرکز، وقـوع طوفان‌های حاره‌ای در اوایل سـال ۲۰۲۱ که منجر به جاری شـدن سـیل و توفـان گـرد و غبـار در ایـران شـد، عامـل آوارگـی بیـش از ۲۳۰۰ نفـر در اسـتان‌های جنوبـی کشـور بـوده اسـت. با توجه به اینکه ایران کشـوری خشـک و نیمه خشـک است و منابـع آبی محـدودی دارد، تشـدید بحران‌هـای اقلیمی بروز مسـائل اجتماعی ماننـد بحران اقتصادی در روسـتاها و رشـد مهاجـرت از روسـتاها بـه حواشـی شـهرها و بـروز پیامدهـای اجتماعـی و اقتصادی نامطلوب حاشیه‌نشـینی و از دسـت رفتـن سـرمایه‌های روسـتایی را در پـی خواهد داشـت.»

 

جدول زیر فراوانی رخداد بلایای طبیعی در استان‌های ایران را نشان می‌دهد، آن‌طورکه مشخص است اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان آذربایجان شرقی، گیلان جزو ۵ استانی هستند که بیشترین بلایای طبیعی از سال ۱۹۲۰تا ۲۰۲۰ در آن‌ها رخ داده است.

 

 بلایای طبیعـی,اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی

منبع: رصدخانه مهاجرت ایران - سالنامه ۱۴۰۱

 

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023