اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان ۹۸ (جدول + عکس) اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی,اوقات شرعی
با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم توجه به اوقات شرعی توسط روزه داران، جدول اوقات شرعی در ماه مبارک رمضان ۹۸ به افق تهران جهت دسترسی مخاطبان تهیه شده است. 

این اوقات شرعی برای شهر تهران و به‌ترتیب اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه‌شب شرعی تهیه شده است.

 

روز

روز هفته

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

۱

دو شنبه

۴:۳۳

۶:۰۸

۱۳:۰۱

۱۹:۵۵

۲۰:۱۴

۰:۱۳

۲

سه شنبه

۴:۳۲

۶:۰۷

۱۳:۰۱

۱۹:۵۶

۲۰:۱۵

۰:۱۳

۳

چهار شنبه

۴:۳۰

۶:۰۶

۱۳:۰۱

۱۹:۵۶

۲۰:۱۶

۰:۱۳

۴

پنج شنبه

۴:۲۹

۶:۰۵

۱۳:۰۱

۱۹:۵۷

۲۰:۱۷

۰:۱۳

۵

جمعه

۴:۲۸

۶:۰۴

۱۳:۰۱

۱۹:۵۸

۲۰:۱۸

۰:۱۲

۶

شنبه

۴:۲۷

۶:۰۳

۱۳:۰۱

۱۹:۵۹

۲۰:۱۹

۰:۱۲

۷

یک شنبه

۴:۲۵

۶:۰۲

۱۳:۰۱

۲۰:۰۰

۲۰:۲۰

۰:۱۲

۸

دو شنبه

۴:۲۴

۶:۰۱

۱۳:۰۱

۲۰:۰۱

۲۰:۲۰

۰:۱۲

۹

سه شنبه

۴:۲۳

۶:۰۱

۱۳:۰۱

۲۰:۰۱

۲۰:۲۱

۰:۱۲

۱۰

چهار شنبه

۴:۲۲

۶:۰۰

۱۳:۰۱

۲۰:۰۲

۲۰:۲۲

۰:۱۱

۱۱

پنج شنبه

۴:۲۱

۵:۵۹

۱۳:۰۱

۲۰:۰۳

۲۰:۲۳

۰:۱۱

۱۲

جمعه

۴:۱۹

۵:۵۸

۱۳:۰۱

۲۰:۰۴

۲۰:۲۴

۰:۱۱

۱۳

شنبه

۴:۱۸

۵:۵۷

۱۳:۰۱

۲۰:۰۵

۲۰:۲۵

۰:۱۱

۱۴

یک شنبه

۴:۱۷

۵:۵۷

۱۳:۰۱

۲۰:۰۵

۲۰:۲۶

۰:۱۱

۱۵

دو شنبه

۴:۱۶

۵:۵۶

۱۳:۰۱

۲۰:۰۶

۲۰:۲۶

۰:۱۱

۱۶

سه شنبه

۴:۱۵

۵:۵۵

۱۳:۰۱

۲۰:۰۷

۲۰:۲۷

۰:۱۱

۱۷

چهارشنبه

۴:۱۳

۵:۵۵

۱۳:۰۱

۲۰:۰۸

۲۰:۲۸

۰:۱۰

۱۸

پنج شنبه

۴:۱۳

۵:۵۴

۱۳:۰۱

۲۰:۰۸

۲۰:۲۹

۰:۱۰

۱۹

جمعه

۴:۱۲

۵:۵۴

۱۳:۰۱

۲۰:۰۹

۲۰:۳۰

۰:۱۰

۲۰

شنبه

۴:۱۲

۵:۵۳

۱۳:۰۱

۲۰:۱۰

۲۰:۳۰

۰:۱۰

۲۱

یک شنبه

۴:۱۱

۵:۵۳

۱۳:۰۱

۲۰:۱۱

۲۰:۳۱

۰:۱۰

۲۲

دو شنبه

۴:۱۰

۵:۵۲

۱۳:۰۱

۲۰:۱۱

۲۰:۳۲

۰:۱۰

۲۳

سه شنبه

۴:۰۹

۵:۵۲

۱۳:۰۲

۲۰:۱۲

۲۰:۳۳

۰:۱۰

۲۴

چهار شنبه

۴:۰۸

۵:۵۱

۱۳:۰۲

۲۰:۱۳

۲۰:۳۳

۰:۱۰

۲۵

پنج شنبه

۴:۰۸

۵:۵۱

۱۳:۰۲

۲۰:۱۳

۲۰:۳۴

۰:۱۰

۲۶

جمعه

۴:۰۷

۵:۵۰

۱۳:۰۲

۲۰:۱۴

۲۰:۳۵

۰:۱۰

۲۷

شنبه

۴:۰۶

۵:۵۰

۱۳:۰۲

۲۰:۱۵

۲۰:۳۵

۰:۱۰

۲۸

یک شنبه

۴:۰۶

۵:۵۰

۱۳:۰۲

۲۰:۱۵

۲۰:۳۶

۰:۱۰

۲۹

دو شنبه

۴:۰۵

۵:۴۹

۱۳:۰۲

۲۰:۱۶

۲۰:۳۷

۰:۱۰

۳۰

سه شنبه

۴:۰۵

۵:۴۹

۱۳:۰۳

۲۰:۱۶

۲۰:۳۷

۰:۱۰

۳۱

چهار شنبه

۴:۰۴

۵:۴۹

۱۳:۰۳

۲۰:۱۷

۲۰:۳۸

۰:۱۰

 

اوقات شرعی دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول رمضان

اذان صبح: ۴:۳۳ - طلوع آفتاب: ۶:۰۸ - اذان ظهر: ۱۳:۰۱- غروب آفتاب: ۱۹:۵۵- اذان مغرب: ۲۰:۱۴

 

اوقات شرعی سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با دوم رمضان 

اذان صبح: ۴:۳۲- طلوع آفتاب: ۶:۰۷- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۱۹:۵۶ -اذان مغرب: ۲۰:۱۵

 

اوقات شرعی چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با سوم رمضان 

اذان صبح: ۴:۳۰ -طلوع آفتاب: ۶:۰۶- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب: ۱۹:۵۷- اذان مغرب: ۲۰:۱۶

 

اوقات شرعی پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با چهارم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۹ -طلوع آفتاب: ۶:۰۵ -اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۱۹:۵۷ -اذان مغرب: ۲۰:۱۷

 

اوقات شرعی جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با پنجم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۸ -طلوع آفتاب: ۶:۰۴- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۱۹:۵۸- اذان مغرب: ۲۰:۱۸

 

اوقات شرعی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با ششم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۷- طلوع آفتاب: ۶:۰۳- اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۱۹:۵۹- اذان مغرب: ۲۰:۱۹

 

اوقات شرعی یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با هفتم رمضان

اذان صبح: ۴:۲۵- طلوع آفتاب: ۶:۰۲ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب ۲۰- اذان مغرب: ۲۰:۲۰ 

 

اوقات شرعی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با هشتم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۴ -طلوع آفتاب: ۶:۰۱- اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۲۰:۰۱- اذان مغرب: ۲۰:۲۱ 

 

اوقات شرعی سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با نهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۳- طلوع آفتاب: ۶:۰۱- اذان ظهر:۱۳:۰۱ غروب آفتاب - ۲۰:۰۱ اذان مغرب: ۲۰:۲۱

 

اوقات شرعی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با دهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۲ -طلوع آفتاب: ۶:۰۰ -اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۲۰:۰۲- اذان مغرب: ۲۰:۲۲

 

اوقات شرعی پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با یازدهم رمضان 

اذان صبح ۴:۲۱ - طلوع آفتاب ۵:۵۹ - اذان ظهر ۱۳:۰۱- غروب آفتاب ۲۰:۰۳- اذان مغرب ۲۰:۲۳

 

اوقات شرعی جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با دوازدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۲۰- طلوع آفتاب ۵:۵۸- اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب ۲۰:۰۴ -اذان مغرب: ۲۰:۲۴

 

اوقات شرعی شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با سیزدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۸ -طلوع آفتاب: ۵:۵۸- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۰۵- اذان مغرب: ۲۰:۲۵

 

اوقات شرعی یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با چهاردهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۷ -طلوع آفتاب: ۵:۵۷- اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۲۰:۰۵-اذان مغرب: ۲۰:۲۶

 

اوقات شرعی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با پانزدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۶- طلوع آفتاب: ۵:۵۶- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب ۲۰:۰۶- اذان مغرب: ۲۰:۲۶

 

اوقات شرعی سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با شانزدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۵ -طلوع آفتاب: ۵:۵۶- اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب: ۲۰:۰۷ -اذان مغرب: ۲۰:۲۷

 

اوقات شرعی چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با هفدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۴ -طلوع آفتاب:۵:۵۵ -اذان ظهر:۱۳:۰۱ -غروب آفتاب:۲۰:۰۸- اذان مغرب: ۲۰:۲۸

اوقات شرعی پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ برابر با هجدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۳- طلوع آفتاب:۵:۵۴ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۰۸ -اذان مغرب: ۲۰:۲۹

 

اوقات شرعی جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر با نوزدهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۳ -طلوع آفتاب:۵:۵۴ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۰۹- اذان مغرب: ۲۰:۳۰

 

اوقات شرعی شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیستم رمضان

اذان صبح: ۴:۱۲ -طلوع آفتاب:۵:۵۳- اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۱۰- اذان مغرب: ۲۰:۳۰

 

اوقات شرعی یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست و یکم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۱- طلوع آفتاب:۵:۵۳ -اذان ظهر:۱۳:۰۱- غروب آفتاب:۲۰:۱۱- اذان مغرب: ۲۰:۳۱

 

اوقات شرعی دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست ودوم رمضان 

اذان صبح: ۴:۱۰- طلوع آفتاب:۵:۵۲-اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب: ۲۰:۱۱ -اذان مغرب: ۲۰:۳۲ 

 

اوقات شرعی سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست وسوم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۹ - طلوع آفتاب:۵:۵۲ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۲- اذان مغرب: ۲۰:۳۳

 

اوقات شرعی چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ برابر با، بیست وچهارم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۸ -طلوع آفتاب:۵:۵۱- اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب:۲۰:۱۳- اذان مغرب: ۲۰:۳۲

 

اوقات شرعی پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست و پنجم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۸ -طلوع آفتاب:۵:۵۱ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۳- اذان مغرب: ۲۰:۳۴

 

اوقات شرعی جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست وششم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۷ -طلوع آفتاب:۵:۵۰- اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب:۲۰:۱۴- اذان مغرب: ۲۰:۳۵

 

اوقات شرعی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست وهفتم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۶- طلوع آفتاب:۵:۵۰ -اذان ظهر:۱۳:۰۲ -غروب آفتاب:۲۰:۱۵- اذان مغرب: ۲۰:۳۵

 

اوقات شرعی یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست وهشتم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۶- طلوع آفتاب:۵:۵۰- اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۵ -اذان مغرب: ۲۰:۳۶ 

 

اوقات شرعی دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر با بیست و نهم رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۵- طلوع آفتاب:۵:۴۹ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۶- اذان مغرب: ۲۰:۳۷

 

اوقات شرعی سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ برابر با سی ام رمضان 

اذان صبح: ۴:۰۵ -طلوع آفتاب:۵:۴۹ -اذان ظهر:۱۳:۰۲- غروب آفتاب:۲۰:۱۷- اذان مغرب: ۲۰:۳۷

 

 اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی,اوقات شرعی

 

 

سرپوش

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------