تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

قلم

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن قلم به خواب بر پنج وجه است.

اول: امر حق تعالي. دوم: فرشته. سوم: توانگري. چهارم: حقيقت كردار. پنجم: فرزند.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند قلمي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل است كه علم حاصل كند و كارش راست شود و مرادش برآيد. اگر بيند به قلم چيزي مي نوشت، دليل سخن خير و صلاح بود. اگر بيند بدو قلم چيزي مي نوشت، اگر وي را غائبي به سفر بود، دليل كه به زودي از سفز بازآيد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر به خواب در دست خود قلم نو ديد اگر ازاهل علم بود، دليل كه خداي تعالي، او را علم ارزاني كند. اگر از اهل علم نبود، دليل كه با علما و صلحا صحبت دارد. اگر بيند با قلم چيزي مي نوشت و نوشته را مي خواند، دليل مرگ او است. اگر آن چه مي نوشت موافق كتابه و سنت بود، دليل كه جاه يابد. اگر بيند قلم در دست او بشكست، اگر عالم بود حرمتش بكاهد و كارش بي رونق شود. اگر بيند به قلم شكسته مي نوشت، تاويل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن قلم در خواب نيکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجليل نام برده شده و خداوند به آن سوگند ياد کرده است. ـ ن و القلم و ما يسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم يعلم. چنانچه در خواب ببينيد که قلم خوبي در دست داريد که به راحتي مي نويسد با تدبير و عقل کارهاي بزرگ انجام مي دهيد و پيشرفت هاي معنوي حاصل مي کنيد. اگر قلم خوبي در دست داشته باشيد که بر خلاف ظاهرش خوب ننويسد در کاري بزرگ در مي مانيد و احساس ضعف مي کنيد. گرفتن قلم از ديگران بشارت است و دادن قلم نيز کمک معنوي است که از جانب دهنده به گيرنده قلم داده مي شود. اگر در خواب ببينيد که قلمي داشته ايد و آن را گم کرده ايد توانايي کاري را از دست مي دهيد و چنانچه ببينيد قلم هاي زيادي داريد آن چنان قدرت مي يابيد که مي توانيد به ديگران کمک کنيد. روي هم رفته ديدن قلم خوب است

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------