تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

خمیر

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن خمير به خواب بر سه وجه بود. اول: زيادتي در دين. دوم: منفعت اندك. سوم: روزي حلال.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

سرشتن آرد گندم، دليل مالي با سود بسيار از تجارت بود، به شرط آن كه خميرش برآمده بود. اگر خميرش برنخاسته بود، دليل كه زيادي فساد و فسق است. سرشتن آرد كاورس، دليل منفعت اندك است.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند خمير فرا گرفت يا بخريد، يا كسي به او داد، اگر جوين باشد، دليل كند به قدر آن مالي حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمير كاورس بود، نفعه اندك بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در خواب آرد و خمير اهميت فراوان دارد اما کم ارزش است. ديدن خمير نان در خواب ميمون و مبارک است و گوياي پول و مالي است که به بيننده خواب مي رسد به قدر همان خميري که در خواب مي بيند يا خودش مي زند. اگر ببينيد خمير مي زنيد يا خمير مي زنند و آن خمير هنوز بر نيامده يعني هنوز خوب تخمير و آماده نشده خواب شما مي گويد پولي به دستتان مي رسد که آلوده است، آميخته به گناه است، همراه فسق و ريا و نيرنگ بوده و مراحلي از اين دست را گذرانيده تا به شما رسيده است که البته خوب نيست.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------