تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب گداییتعبیر خواب گدایی,گدایی,تعبیر خواب گدایی کردن

تعبیر خواب گدایی به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب گدایی

 
تعبير خواب گدایی به روايت محمدبن سیرین
اگر در خواب دید گدائی میکرد و مردم او را چیزی میدادند، دلیل خیر وبرکت است. 
تعبير خواب گدایی به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول: خیر و برکت. دوم: منفعت.سوم: معیشت. چهارم: عز وجاه. 
تعبير خواب گدایی به روايت منوچهر مطیعی

گدا در خواب های ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدون آشنائی قبلی به ما محبت میکند و خیر و خوبی میرساند .

اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما میگوید نیکی میکنید.

اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک میخواهید خواب شما میگوید به دیگران محبت و کمک میکنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمیشود.

اگر دیدید به صدای بلند گدائی میکنید و کمک میخواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمیدانند و سپاسگزاری نمیکنند

تعبير خواب گدایی به روايت لوک اویتنهاو
گدا : شکست و مشکلات چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد گدا بودن : هدیه خواهید گرفت 
تعبير خواب گدایی به روايت ابراهیم کرمانی
اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------