تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب گاز گرفتنتعبیر خواب گاز گرفتن,گاز گرفتن,تعبیر خواب گاز زدن

تعبیر خواب گاز گرفتن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب گاز گرفتن

 
تعبير خواب گاز گرفتن به روايت محمدبن سیرین
اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانیبه ویرسد. اگربیند خریاو را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاویاو را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب ، دلیل دشمنیاست. 
تعبير خواب گاز گرفتن به روايت لوک اویتنهاو

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان

گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاش های بیهوده 

تعبير خواب گاز گرفتن به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------