تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب فرجیتعبیر خواب فرجی,فرجی,تعبیر خواب فرجی نو پوشیدن

تعبیر خواب فرجی به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب فرجی

 
تعبير خواب فرجی به روايت محمدبن سیرین
اگر بیند فرجی فراخ و پاکیزه پوشیده بود. دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر فرجی را کهن و چرکین بیند، تاویلش به خلاف این است.  دیدن فرجی دیبا به خواب ، کسی را که دیباپوش است، نیک بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجی برد به خواب دیدن، دلیل منفعت بود و فرجی پشمین و کرباسین، دلیل بر قوت دین بود. 
تعبير خواب فرجی به روايت جابرمغربی
اگر بیند فرجی نو و پاکیزه پوشیده بود، دلیل است دیندار و پارسا بود. اگر بیند فرجی سرخ پوشیده بود، دلیل خیر بود اگر فرجی کبود بیند، دلیل مصیبت بود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------