تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب لباجهتعبیر خواب لباجه,لباجه,تعبیر خواب دیدن لباجه

تعبیر خواب لباجه به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب لباجه

 
تعبير خواب لباجه به روايت محمدبن سیرین
دیدن لباجه درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است. خاصه اگر بیند لباجه سمور یا سنجاب داشت، دلیل که مردی را پناه دهد. 
تعبير خواب لباجه به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن لباجه، دلیل بر نیکوئی است و کرباسین و پشمین بر چهاروجه است. اول: زن. دوم: امانت داری. سوم: صلاح کارها. چهارم: منفعت. 
تعبير خواب لباجه به روايت جابرمغربی
 اگر دید لباجه سبز داشت، دلیل که از مردی دیندار منفعت یابد. اگر لباجه سفید بیند، دلیل که از مردی مُصلح منفعت بیند. اگر سرخ بیند از مردی معاشر منفعت یابد. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود و کبود مصیبت است. اگر سیاه بیند و در بیداری آن پوشیده باشد، دلیل مضرت است. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------