تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب گازریتعبیر خواب گازری,گازری,تعبیر خواب گازری کردن

تعبیر خواب گازری به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب گازری

 
تعبير خواب گازری به روايت محمدبن سیرین
اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود، دلیل که از معصیت توبه کند و توفیقِِ طاعت یابد. زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاک کننده چرک است پس، دلیل که به حق بازگردد. 
تعبير خواب گازری به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن گازر به خواب دلیل است که از غم برهد و از معصیت توبه کند، خاصه جامه را پاک شوید. 
تعبير خواب گازری به روايت جابرمغربی
دیدن گازرد به خواب ، دلیل بر مردی بود که بر دست او خیرات و احسان رود و ثواب یابد.
تعبير خواب گازری به روايت ابراهیم کرمانی
اگر درخواب دید جامه وی بدرید، دلیل که توبه بشکند. اگر بیند جامه از شستن سفید شد، دلیل که توبه نصوح کند. اگربه خلاف این بیند، دلیل که پیوسته درمعصیت است. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------