تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب غازتعبیر خواب غاز,غاز,تعبیر خواب پروراندن غاز

تعبیر خواب غاز به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب غاز

 
تعبير خواب غاز به روايت لوک اویتنهاو

پر کندن غاز : سرخورده شدن 

بریان کردن غاز: یک مهمان

خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود

خوردن آن : یک همراه پرچانه

غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

کشتن آن : ارث

غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت

پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است 

تعبير خواب غاز به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

۳ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید .

۴ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است . 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------