تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب خصومتتعبیر خواب خصومت,خصومت,تعبیر خواب خصومت کردن

تعبیر خواب خصومت به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب خصومت

 
تعبير خواب خصومت به روايت محمدبن سیرین 
اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد، تاویلش به خلاف این است.
تعبير خواب خصومت به روايت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد. اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد....

اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود. 

تعبير خواب خصومت به روايت جابر مغربی 
اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------