تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خوابتعبیر خواب گردنتعبیر خواب گردن,گردن,تعبیر خواب دیدن گردن

تعبیر خواب گردن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب گردن

 
تعبير خواب گردن به روايت امام صادق(ع)
دیدن گردن بر پنج وجه است. اول: امانت. دوم: توانائی. سوم: خیانت. چهارم: وام (رام شدن). پنجم: بیماری.  محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی در خواب به گردن خود گرانی دید، دلیل که بیمار شود. اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز. 
تعبير خواب گردن به روايت دانیال نبی(ع)
دیدن گردن به خواب، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است. اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود، دلیل که زکوه مال نداده باشد.
تعبير خواب گردن به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل که امانت را خیانت کند. اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید، دلیل که امانت بگذارد. 
تعبير خواب گردن به روايت جابر مغربی
اگر دید بر گردن موی داشت، دلیل که وام دار شود. اگر گردن خود را شکسته دید، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد. اگر گردن خود را کج بیند، دلیل که امانت را خیانت کند. 
تعبير خواب گردن به روايت آنلی بیتون

۱ـاگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانه آن است که ناراحتیهای موجود ، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

۲ـ اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانه آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانه آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد . 

تعبير خواب گردن به روايت محمد ابن سیرین
اگر کسی در خواب به گردن خود گرانی دید، دلیل که بیمار شود. اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز.
تعبير خواب گردن به روايت محد العنبری
گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر میشود؛ از این رو، اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد. اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد، نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپردهاند، خیانت نموده است. 
مطالب پیشنهادی,وبگردی

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------