تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب گردنبندتعبیر خواب گردنبند,گردنبند,تعبیر خواب داشتن گردنبند

تعبیر خواب گردنبند به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب گردنبند

 
تعبير خواب گردنبند به روايت امام صادق(ع)
دیدن گردن بند بر شش وجه است. اول: حج اسلام(به حج رفتن). دوم: ولایت و فرمانروایی. سوم: خصومت و دشمنی. چهارم: امانت. پنجم: معالجت. ششم: کنیزک.  
تعبير خواب گردنبند به روايت لوک اویتنهاو
گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری گردنبند مروارید : بهره و شادمانی
تعبير خواب گردنبند به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم کرده است ، علامت آن است که اندوه در زندگی او راه می یابد .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد ، نشانه آن است که با حوادثی مأیوس کننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد کرد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شکند ، نشانه آن است که با همسری ازدواج خواهد کرد که عاشق تغییر و تحول در زندگی است . 

تعبير خواب گردنبند به روايت محمد ابن سیرین
اگر دید گردن بند از مروارید داشت، دلیل که حق تعالی کلامِ خویش را روزی او کند و هر چند که گردن بند قیمتی بر گردن دید، دلیل که علم و دانش او بیشتر است.
تعبير خواب گردنبند به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر درخواب دید گردن بندی موافق در گردن داشت، دلیل شرف و بزرگی است و نیز گویند که امانتی به وی سپارند. اگر دید گردن بند او به جواهر مرصع بود، دلیل که جاه و دولت یابد. اگر دید گردن بند بسیار داشت، دلیل که در علوم کامل شود. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------