تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب صینی آلاتتعبیر خواب صینی آلات,صینی آلات,تعبیر خواب دیدن صینی آلات

تعبیر خواب صینی آلات به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب صینی آلات 

 
تعبير خواب صینی آلات به روايت ابراهیم کرمانی
دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است.  
تعبير خواب صینی آلات به روايت محمدبن سیرین
دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند که آلت صینی داشت، دلیل است بر کنیزک حوائج دار. اگر دید که الات صینی خرید، دلیل است که کنیزک بخرد. اگر بیند که آلت صینی بشکست، دلیل است که کنیزک یا خادم بمیرد یا بگریزد.
تعبير خواب صینی آلات به روايت امام جعفر صادق
دیدن صینی آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: کنیزک. سوم: منفعت از زنان.
تعبير خواب صینی آلات به روايت بعضی معبران 
زنش بمیرد

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------