تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب توتیاتعبیر خواب توتیا,توتیا,تعبیر دیدن توتیا در خواب

تعبیر خواب توتیا به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب توتیا

 

تعبير خواب توتیا به روايت امام جعفر صادق

اگر بیند توتیا در زیر بغل داشت، از بهر دفع بوی ناخوش، دلیل که کاری کند که او را مدح و ثنا و نیکوئی گویند.
تعبير خواب توتیا به روايت ابراهیم کرمانی
توتیا در خواب دیدن، مال است.
اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است، دلیل که صلاح دین جوید.
اگر مقصود وی به خلاف این بود، دلیل که خود را به نفاق به دینداری بر مردم ظاهر کند تا او را ستایش کنند.
 تعبير خواب توتیا به روايت جابر مغربی
اگر کسی بیند توتیا بدو دادند، دلیل که به قدر آن، وی را مال حاصل شود.
اگر بیند توتیا را همی خورد، دلیل که مستمند و غمگین شود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------