تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب صراطتعبیر خواب صراط,صراط,تعبیر خواب گذشتن از صراط

تعبیر خواب صراط به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب صراط 

 
تعبير خواب صراط به روايت محمدبن سیرین
اگر بیند که بر صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود. 
تعبير خواب صراط به روايت جابرمغربی
اگر دید که از صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند.
تعبير خواب صراط به روايت امام جعفر صادق
دیدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: کار راست. دوم: سختی کار. سوم: ترس و بیم. چهارم: ستم از قِبَل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن. 
تعبير خواب صراط به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که از صراط بگذشت، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد.  

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------