تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب نهنگتعبیر خواب نهنگ,نهنگ,تعبیر خواب دیدن نهنگ

تعبیر خواب نهنگ به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب نهنگ

 
تعبير خواب نهنگ به روايت محمد ابن سیرین
دیدن نهنگ در خواب، دلیل بر مردى دزد است. اگر بیند نهنگ او را به سوى آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت، دلیل که از دشمن مضرت بیند.
تعبير خواب نهنگ به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهى او را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دلیل مضرت است.
تعبير خواب نهنگ به روايت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید نهنگی به یک کشتی نزدیک می شود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتی از کف می دهید . اگر خواب ببینید نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند . اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبت ها خواهید افتاد . دیدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید نهنگى کشتى را واژگون مى‏کند، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------