تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب زکاتتعبیر خواب زکات,زکات,تعبیر خواب زکات مال دادن

تعبیر خواب زکات به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب زکات

 
تعبير خواب زکات به روايت محمدبن سیرین

زکات درخواب دیدن، دلیل بود که مالش زیاده گردد. اگر بیند که زکات فطر می دارد، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگاری یابد. 

اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر دشمن دارد بر وی ظفر یابد. 

تعبير خواب زکات به روايت امام جعفر صادق (ع)
زکات مال دادن درخواب بر هفت وجه است. اول: بشارت. دوم: خیروبرکت. سوم: روشن بود کارهای مشکل. چهارم: قضای حاجت. پنجم: روشنائی. ششم: از غم فرج یافتن. هفتم: زیادتی مال.
تعبير خواب زکات به روايت ابراهیم کرمانی 
اگر کسی بیند که زکات مال می داد، مال او درحق بود و بلارفع شود. 
تعبير خواب زکات به روايت جابرمغربی
اگر کسی بیند که زکات مال می داد، دلیل که مالش زیاده گردد. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------