تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب اسرافیلتعبیر خواب صور اسرافیل,تعبیر خواب,تعبیر دیدن اسرافیل در خواب

تعبیر خواب اسرافیل به روایت بزرگان

 

 تعبیر خواب اسرافیل

 

تعبیر خواب اسرافیل به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب اسرافیل به روایت محمد بن سیرین
اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوّت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود.


اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود.


چنانکه حق تعالی می فرماید ( و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانیکه در آسمانها و زمینند می میرند، مگر کسانیکه خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار ( حساب و جزا ) هستند. ) زمر 69 .
اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد.
اگر بیند که اسرافیل به خشم در وینگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن دیار بر وی خشم کند.

 

تعبیر خواب اسرافیل به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب اسرافیل می گوید:
اگر اسرافیل را اندوهگین بیند که در صور همی دمید چنانکه او صور همی شنود دلیل که در آن سر زمین مرگ بسیار بود.
اگر بیند اسرافیل صور همی داشت دلیل کند که در آن زمین عدل و داد و ایمنی و ظالمان هلاک گردند.
اگر اسرافیل گشاده رو بود و شادمان و در وی نگاه کرد دلیل کند که از جانب پادشاه خیر و ایمنی بود.
اگر بیند که اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد.
اگر بیند که اسرافیل او را بانگ می زد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرّت رسد.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

      Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2022