تقویت عضلات بدن با انجام چند تمرین ایزومتریک (+تصاویر)حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

در تمرینات ایزومتریک عضلاتتان قوی می شوند، اما حرکتی نمی کنند

 

تمرینات ورزشی ایزومتریک
1- زانو را روی تخت فشار دھيد. کلاھک  زانو را تا جايی که می توانيد  سفت کنيد. ۵ ثانيه اين حالت را حفظ کنيد و مجددا  تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تمرینات ایزومتریک ویژه زانو

 

2- بايستيد.  زانوھا را صاف نگه داريد. حالا روی پنجه پا به سمت بالا و پايين حرکت کنيد. ٣٠ بار تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تمرین ایزومتریک ویژه تقویت عضلات ساق پا

 

3- پا را کاملا کشيده نگه داشته حالا حدود ١۵ سانتيمتر از سطح زمين بلند کرده و ۵ ثانيه نگه داشته و به حالت اول برگرديد. مجددا تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تقویت ماهیچه ها با تمرینات ایزومتریک

 

4- روی زمين به پشت دراز بکشيد و زانوھا را خم کنيد.  حالا تا جايی که می توانيد زانوھا را از ھم باز کرده و بعد مجددا به ھم نزديک کنيد. به ھمين ترتيب تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تمرینات ایزومتریک ویژه زانو و پاها

 

5- روی لبه تخت بنشينيد. به کمک سفت کردن عضلات ران، زانو را بالا آورده و صاف نگه داريد. ۵ ثانيه در اين وضعيت بمانيد و سپس به حالت اول برگرديد. مجددا تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تقویت ماهیچه های پا با تمرینات ایزومتریک

  

6- به پشت دراز بکشيد. زانوھا خم باشد. حالا به آرامی ابتدا سر و سپس شانه ھا را بلند کرده و تا جايی که می توانيد به حالت نشسته درآييد. ٢ ثانيه نگھداريد. به حالت اول برگشته و مجددا تکرار کنيد.

 حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیستتمرینات ایزومتریک برای تقویت عضلات شکم

 

7- روی تخت به پشت دراز بکشيد و زانوھا را خم کنيد. حالا تا جايی که می توانيد باسن خود را از زمين بلند کرده و ۵ ثانيه نگه داريد. مجددا به حالت اول برگشته و حرکت را تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تقویت عضلات بدن با تمرینات ایزومتریک

 

8- به شکم دراز بکشيد و پاھا را صاف نگه داريد. حالا يک پا را به طور کامل به طرف بالا حرکت دھيد. ۵ ثانيه نگه داشته و مجددا تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

 تمرینات ایزومتریک

 

9- به پھلو دراز بکشيد و زانوھا را کشيده نگھداريد. حالا پای بالايی را به سمت بالا حرکت دھيد و ۵ ثانيه نگه داريد. دقت داشته باشيد که زانوھا خم نشده و بدن و پاھا به سمت جلو منحرف نشود.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

 تمرینات ایزومتریک و تقویت ماهیچه های پا

 

10- به پشت دراز بکشيد. زانوھا صاف باشند. حالا يکی از زانوھا را خم کرده و به سمت قفسه سينه بکشيد. در ھنگام انجام حرکت کمر شما صاف و روی زمين باشد. دقت داشته باشيد در اين حرکت ابتدا ٣٠ بار برای اندام راست تکرار کنيد و بعد از اتمام آن برای اندام ديگر تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تقویت عضلات بدن با تمرینات ایزومتریک

 

11- روی زمين به پشت دراز بکشيد و زانوھا را خم کنيد. حالا ھر دو زانو را ھمزمان با ھم به ترتيب به راست و چپ بچرخانيد و به ھمين ترتيب تکرار کنيد. شانه ھای شما در تمام مدت با زمين تماس داشته باشند.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

تمرینات ایزومتریک ویژه زانو و پاها

 

12- به شکم دراز بکشيد. دستھا را روی کمر قرار دھيد. حالا سعی کنيد در حالی که شانه ھا را به ھم نزديک می کنيد سر و شانه ھا را به بالا حرکت داده و ۵ ثانيه نگھداريد. حالا به حالت اول برگشته و مجددا تکرار کنيد.

 

حرکات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک, تمرینات ایزومتریک چیست

 تمرینات ایزومتریک

 

 منبع : omedclinic.com

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه های ورزشی(ورزشکاران، درمان با ورزش، ورزش عمومی، زیبایی اندام و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------