تازه های داروخانه معنوی


نماز احتیاط را چگونه بخوانیم

نماز احتیاط چگونه است؟

نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟ کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت…


نماز حاجت دیگر که خیلی مجّرب است 

نماز حاجتی که خیلی مجّرب است

 

این که دو رکعت نماز در وقت ضرورت بخواند به این دستور، در رکعت اول بعد ازحمد سوره انا‌فتحنا را تا ... نصراً‌عزیزا بخواند و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره الم‌نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد

منبع:گنجهای معنویدر ادامه بخوانید

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------