تازه های فال و طالع بینی


فال و طالع بینی, طالع فال ماهیانه, فال ماههای سال

فال و طالع بینی تیرماه 1400

فال ماهانه طالع بینی تیر ماه 1400 آیا حاضرید طالع خود را برای این ماه بشناسید؟ بیشتر از این شک…

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید 

کف بینی و خطوط کف دست  
خط تقدير يا خط سرنوشت يكي از مهمترين خطوط كف دست است كه در برخي افراد از همان بدو تولد بر كف دست آنها ظاهر ميشود و در ديگران سال ها بعد به وجود می آيد.

 

در برخی از افراد پر رنگ و واضح و در برخی نیز كمرنگ و نامشخص است ولی به هر حال اين خط بازگو كننده تقدير و سرنوشت فرد در زندگيست و ممكن است به چهار حالت زير ظاهر شود :
      

حالت اول

 

خط سرنوشت ممكن است از نقطه اي واقع بر خط زندگی شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند

در اين حال بخت و اقبال و محيط زندگي تأثير قاطعي بر سرنوشت فرد ندارند

بلكه اين اراده و همت خود اوست كه تعيين كننده مسير سرنوشتتش ميباشد و هيج شخص يا عاملي نمي تواند در سرنوشت او دخالت كند

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

حالت دوم

 

خط سرنوشت ممكن است از ناحيه مچ شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند

در اين حالت معمولاً فرد داراي بخت و اقبال خوبي در زندگي خواهد بود و سرنوشت او را به سمت سعادت و نيكبختي سوق ميدهد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

حالت سوم

 

اگر از خط سرنوشت پاره اي به سمت تپه تير متمايل شده باشد بيانگر آن است كه فرد براي كسب موفقيت در زندگي بايد به سمت فعاليتهاي مشخصي از قبيل تجارت و بازرگاني يا كسب علم و مدارج دانشگاهي حركت كند

اما اگر از خط سرنوشت ، پاره خطي به سمت تپه خورشيد صعود كرده باشد بيانگر آن است كه فرد در زندگي بسيار خوش اقبال بوده و به هر آنچه كه مي خواهد دست خواهد يافت

اما اگر از خط سرنوشت پاره خطي به سمت مشتري پيشروي كرده باشد نشانة بسيار خوبي براي موفقيت در زندگي مي باشد و دلالت بر اين دارد كه فرد در زندگي به شهرت و معروفيت دست ميابد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

حالت چهارم

 

خط سرنوشت ممكن است از وسط كف دست شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند

اين حالت بيانگر آن است كه شخص در زندگي خود براي دستيابي به سعادت و نيكبختي بايد به مبارزه اي جانانه بپردازد و براي كسب موفقيت بر موانع و مشكلات زيادي غلبه كند

يعني سرنوشت و تقدي او به همت خودش بسته است و به اتكاي سعي و تلاش خويش ميتواند سرنوشت خود را تعيين كند

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

به كف دست راست خود بنگريد و ببينيد خط سرنوشت شما مشابه كدام يك از خطوط زير است؛آنگاه تفسير مربوط به آن را بخوانيد تا راجع به خودتان شناخت بيشتری كسب كنيد...

 

۱

 

سرنوشت شما با انجام برخی تغييرات ضروری در زندگيتان و همراه كردن ديگران با خود ، دگرگون میشود و به سعادت و نيكبختي خواهد رسيد

از شايعه پراكني يا گوش كردن به شايعات و حرف های بی اساس پرهيز كنيد


 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۲

 

با برنامه ريزي صحيح و اقدام به موقع میتوانيد سرنوشت خود را تغيير دهيد و به موفقيت و كاميابی برسيد

بايد از تلف كردن انرژی خود پرهيز كنيد و به خود سستي راه ندهيد . پر تلاش و كوشا باشيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۳

 

سرنوشت زندگی و حرفه شما بستگي به ارتباطات اجتماعی و همكاری و تعادل شما با ديگران دارد

نبايد بيش از حد توان كار كنيد همچنين نبايد به قابليت ها و ارزش های دوستان خود بی اعتنا باشيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۴

 

سرنوشت شما به همكاری و تعادل با اشخاص مهم بستگي دارد و برای پيشرفت در كار بايد تدابير جديدی اتخاذ كنيد

از درگير كردن خود در مشكلات ديگران احتراز كنيد و کمی به فكر خود باشيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۵

 

سرنوشت شما بستگي به انجام برخی تغييرات ضروری دارد

برای كسب پول و ثروت بايد به منابع جديد فكر كنيد و از استعدادها و قابليتهای خود كمك بگيريد و زندگی خود را به بطالت نگذرانيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۶

 

سرنوشت شما بستگي زيادی به فعاليت های اجتماعی شما دارد و بايد سعي كنيد برای ديگران مفيد و سودمند باشيد

باید روش های جديد و مؤثری را برای انجام كارها ابداع كنيد و نبايد اجازه دهيد كه استعدادها و قابليت های شما به هدر رود


 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۷

 

سرنوشت شما در گرو مشورت با افراد مسن و با تجربه است و در چنين حالتي ميتوانيد با قاطعيت و نيروي بيشتري به انجام كارهاي خود بپردازيد

اما بايد از نتيجه گيری های عجولانه پرهيز كنيد و فرصت های شغلي خوب را از دست ندهيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۸

 

سرنوشت شما بستگي به حفظ موقعيت خودتان دارد و بايد سعي كنيد وضع موجود را حفظ كنيد و كمتر دست به تغييرات بزنيد

البته در انجام كارهای ضروری كوتاهی كنيد همچنين از رفتار تند و خشن با ديگران پرهيز نماييد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۹

   

سرنوشت شما بستگي به عملكرد خودتان دارد

بايد رهبری و كنترل كردن امور را تمرين كنيد و از تعجيل در كارها بپرهيزيد و سعي كنيد دچار افراط و تفريط نشويد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۰

 

سرنوشت تان بستگي به ايمان شما به آينده دارد 

بايد به منابع جديدی برای كسب در آمد فكر كنيد و شگردهای جديدی را در حيطه كار و حرفه خود به كار ببنديد تا پيشرفت كنيد

سياست های مالی غلط خود را كنار بگذاريد و در مورد آنها لجاجت به خرح ندهيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۱

 

اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيد و اوضاع و شرايط را بهبود ببخشيد تا سرنوشتتان تغيير كند

از درگيری و اختلاف نظر با قوم و خويش همسر خود اجتناب كنيد زيرا پايان خوشی ندارد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۲

 

سرنوشت شما بستگي به عوامل مختلف و بخصوص عملکرد خودتان دارد 

همچنين در مورد تصميم گيری راجع به موضوعاتی كه راحع به آنها چندان شناختي نداريد بايد به حدس و گمان متوسل شويد ، سرمايه مالی خود را به مخاطره نيندازيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۳

 

سرنوشت شما با انجام تغييرات و يافتن روشهای كار آمدتر در شغل خود تغيير خواهد كرد

بايد سعي كنيد مسئوليتهايی را كه بر عهده میگيريد به نحو احسن انحام دهيد و از سهل انگاری در كار بپرهيزيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۴

 

بايد سعي كنيد با كسانی كه شما در مورد حمايت قرار داده اند دلسوز و مهربان باشيد

اعتماد به نفس خود را بالا ببريد و اشتباهات گذشته خود را تصحيح كنيد تا سرنوشت تان تغيير كند

در هنگام تصميم گيری ترديد به خود راه ندهيد و از محافظه كاری بيش از حد پرهيز كنيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۵

 

سرنوشت شما بستگي به برنامه ريزی هايتان ، همراه كردن ديگران با خود ، و همياری و تعاون با ديگران دارد

نبايد بيش از حد توان خود كار كنيد ، خستگي و كار زياد تأثير منفي به همراه دارد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۶

 

برای تغيير سرنوشت بايد در كار و زندگی خود تغييرات ضروری به عمل بياوريد و خود را با سيستم های كار آمدتر سازگاركنيد

از بدبيني و منفي بافی احتراز كنيد و با ديد مثبت قدم به جلو بگذاريد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۷

 

برای تغير سونوشت خود بايد روش زندگی خود را تغيير دهيد و با ديگران بيشتر معاشرت كنيد و به آنها ياری برسانيد

به آينده ايمان داشته باشيد و از افراط و زياده روی در هر كار بپرهيزيد و حد تعادل را حفظ كنيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۱۸

  

شما آدم صرفه جو و با تدبيری هستيد و خود را با تغييرات هماهنگ ميكنيد

برای تغيير سرنوشت خود بايد افق های ديد خود را وسعت ببخشيد و از ايجاد تنش و درگيری با همكاران خود پرهيز كنيد و به شايعات بی اساس گوش نكنيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی


خط خورشید 
خط خورشيد يا خط موفقيت يكی از مهمترين خطوط كف دست است ، این خط در بعضی از کف ها پررنگ و در برخی بسیار کمرنگ دیده میشود.
 

۱

 

ظهور خط خورشید در كف دست به معنای خوشبختی ، سعادت ، رفاه ، ثروت و شهرت براي فرد است

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۲

 

خط خورشيد ممكن است از نقطه اي واقع در خط زندگي شروع شده و به طرف بالا صعود كرده باشد و در اين حالت موفقيت و خوشبختي فرد بستگي به مسيري دارد كه او در زندگي در پيش ميگيرد

خط خورشيد ممكن است از نقطه اي واقع بر خط سرنوشت شروع شده باشد و اين حالت بيانگر آن است كه نيكبختي و سعادت فرد فقط به اتكاي سعي و تلاش خود او بدست می آيد

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

۳

 

اگر خط خورشيد از تپه ماه شروع شده و به طرف بالا صعود كند آنگاه سعادت و خوشبختي فرد بستگي به مساعدت و همكاري افراد ديگر دارد

يعني فرد با تلاش و كار گروهی قادر به كسب موفقيت خواهد بود

 

کف بینی و خطوط کف دست, فال و طالع بینی

 

منبع:falgoo.net

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی