معماي سن دختران و پلاك منزلمعمای تصویری , میلاد مسیح

معماي سن دختران و پلاك منزل
روزي آقاي خطيري نژاد يکي از دوستان قديمي اش که چندين سال از او بي خبر بود را به طور تصادفي در خيابان مي بيند و پس از تعارفات معمول،او را به منزلش دعوت مي کند.در راه، دوست از او مي پرسد که آيا ازدواج کرده است وفرزندي دارد ؟


او پاسخ مي گويد: " بله سه دختر دارم" . دوست مي پرسد:" چند سال دارند؟" او مي گويد که ضرب سن آن ها برابر 72 وجمع سن آن ها برابر شماره ي پلاک منزلم است . دوست در راه يک سري محاسبات انجام مي دهد و وقتي به منزل مي رسند،با ديدن پلاک به او مي گويد که بايد يک فرض ديگر در اختيارم بگذاري . او مي گويد:"دختر بزرگم خوب پيانو مي نوازد" و دوست بلافاصله جواب را مي گويد .
اما چه طور؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

 

جواب معما :
همان طور که مي دانيم مقسوم عليه هاي عدد 72 عبارتند از :

1،2،3،4،6،8،9،12،18،24،36،72

پس سن دختران را بايد دربين اين اعداد جستجو کرد. حال تمام امکانات را بررسي مي کنيم.
سن دختران بايد يکي از اين سري اعداد باشد: {توجه کنيدکه ضرب اعداد هر سري برابر 72 است .}

 2،2،18 (ز        1،1،72     (الف
  2،3،12(ح         1،2،36     (ب
2،4،9(ط          1،3،24      (ج
2،6،6 (ي         1،4،18      (د
3،3،8 (ک         1،6،12     (ه
3،4،6 (ل         1،8،9       (و

 

به عنوان مثال ج) به ما مي گويد که دختران 1،3،24 ساله اند.
حال مجموع اعداد هر سري را محاسبه مي کنيم :

 

22=18+2+ 2 (ز       74=72+1+1 (الف

17=12+3+2   (ح      39=36+2+ 1  ( ب

15=9+4+2    (ط       28= 24+ 3 +1(ج

14=6+6+2    (ي        23=18+4+ 1   (د

14=8+3+3    (ک         19=12+6+1   ( ه

13=6+4+3   ( ل           18=9+8+1   (و

 

پس شماره ي پلاک منزل برابر يکي از اين مجموع هاست . دربين اين سري ها، فقط دو سري مجموع يکسان دارند که مشخص شده اند و مجموع بقيه متفاوت است.بنابراين شماره ي پلاک منزل برابر 14است. چرا که اگر عددي غير از 14بود ، دوست ديگر نيازي به فرض اضافي نداشت. مثلاً اگر 23 بود بلافاصله مي گفت دختران 18،4،1 ساله اند .و لذا يکي از دو سري ( ي ) يا ( ک ) جواب معماست .

 

سري ( ي ) به ما مي گويد که دختران به اين شرح هستند : دو دختر دو قلوي 6ساله و دختر ديگر 2ساله و سري ( ک ) به ما مي گويد که دختران به اين شرح هستند : دختر بزرگ 8 ساله و دو دختر ديگر دو قلوي3 ساله اند . چون درصورت معما عبارت " دختر بزرگ " به کار رفته است ، پس سري (ک ) جواب معماست. يعني دختران آقاي خطيري نژاد 8،3،3 ساله اند.
منبع:anjoman.ir

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------