با تست هوش هیجانی مدیریت احساسات خود را بررسی کنیدتست هوش

سوالات تست هوش هیجانی MSCEIT

 

نمونه سوالات تست هوش هیجانی:

MSCEIT یک آزمون مبتنی بر عملکرد است، به این معنی که به پاسخ دهندگان وظایف یا سناریوهایی ارائه می شود و باید پاسخ هایی را بر اساس مهارت های هوش هیجانی خود ارائه دهند. سوالات بالا تنها چند نمونه هستند و برای ارائه یک آزمون جامع MSCEIT در نظر گرفته نشده اند. علاوه بر این، MSCEIT معمولاً توسط یک متخصص آموزش دیده انجام می شود و ممکن است شامل دستورالعمل های اضافی برای تکمیل آزمون باشد.

تست هوش هیجانی چیست؟

تست هوش هیجانی معمولاً طیف وسیعی از جنبه های هوش هیجانی را اندازه گیری می کند تا بتواند توانایی شما در درک و مدیریت احساسات و همچنین پیش بینی پاسخ های هیجانی دیگران را پیش بینی کند.

 

این یک آزمون بدون زمان است که شامل طیف گسترده ای از سوالات آزمون است. 

 

یکی از محبوب ترین و معتبرترین تست های هوش هیجانی MSCEIT است که دارای 144 سوال تستی است.

 

سوال تست هوش هیجانی چیست ؟

از آنجایی که آزمون هوش هیجانی نیاز به اندازه گیری طیف وسیعی از جنبه های هوش هیجانی دارد، سؤالات آزمون بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی که اندازه گیری می کنند، متفاوت است.

 

اکثر آزمون های هوش هیجانی چندین یا همه انواع مؤلفه های هوش هیجانی زیر را اندازه گیری می کنند:

 

• توانایی تشخیص احساسات در حالات چهره

• توانایی درک استفاده از احساسات برای تسهیل رفتار در دیگران

• توانایی تشخیص احساسات افراد بر اساس رفتار آنها

• توانایی درک اینکه چگونه اعمال احساسات را در دیگران و ما تسهیل می کند

• توانایی تشخیص انواع احساسات هنگام نگاه کردن به اشیا.

• توانایی درک چگونگی استفاده از احساسات برای تسهیل تعاملات/روابط با دیگران

• توانایی درک ساختار احساسات مختلف.

 

بیایید نمونه سوال تست هوش هیجانی زیر را مرور کنیم:

 

نمونه سوالات آزمون هوش هیجانی MSCEIT

تست هوش هیجانی Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) یک تست هوش هیجانی پرکاربرد است که توانایی درک، استفاده، درک و مدیریت احساسات خود و دیگران را ارزیابی می کند. در اینجا چند نمونه از سوالات MSCEIT آورده شده است:

 

1) درک احساسات : "کدام یک از حالات صورت زیر غمگینی را بهتر نشان می دهد؟

الف) ابروهای برافراشته و پیشانی چروکیده

ب) دهان خندان و چشم های چروکیده

ج) دهان اخم شده و ابروهای افتاده

د) لب های جمع شده و چشم های چروکیده

 

2) تسهیل فکر: "کدام یک از احساسات زیر در ایجاد انگیزه برای انجام یک کار دشوار مفیدتر است؟

الف) خشم

ب) شادی

ج) غم

د) اضطراب

 

3) درک عاطفه: "کدام یک از احساسات زیر بیشتر با احساس حسادت همراه است؟

الف) خشم

ب) شادی

ج) غم

د) حسادت

 

4) مدیریت عواطف: "کدام یک از راهبردهای زیر در آرام شدن در هنگام احساس عصبانیت موثرتر است؟

الف) تخلیه به یک دوست

ب) چند نفس عمیق

ج) درگیر شدن در فعالیت بدنی

د) گوش دادن به موسیقی

 

5) روابط عاطفی : "کدام یک از عبارات زیر نگرش شما را نسبت به ابراز احساسات به دیگران بهتر منعکس می کند؟ 

الف) ابراز احساسات صریح و صادقانه، حتی اگر ناراحت کننده باشد، مهم است.

ب) مهم است که احساسات را برای خود نگه دارید تا از تعارض جلوگیری کنید.

ج) بیان برخی از احساسات مهم است، اما برخی دیگر، بسته به موقعیت، مهم نیست.

د) ابراز احساسات اصلاً مهم نیست.

 

سوالات تست هوش هیجانی

انواع سوالات تست هوش هیجانی MSCEIT

 

6) تنظیم عاطفی : «وقتی تحت فشار استرس قرار می گیرید، معمولاً از کدام یک از استراتژی های زیر برای مقابله استفاده می کنید؟

الف) درگیر شدن در فعالیت بدنی یا ورزش

ب) صحبت با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده

ج) تمرین تکنیک های تمدد اعصاب، مانند به عنوان تنفس عمیق یا مدیتیشن

د) نادیده گرفتن عامل استرس زا و امید به از بین رفتن آن

 

7) مدیریت عاطفی : «کدام یک از راهبردهای زیر در حل تعارض با یک دوست صمیمی مؤثرتر است؟

الف) عذرخواهی و مسئولیت پذیری

ب) سرزنش کردن طرف مقابل

ج) نادیده گرفتن موضوع و امید به برطرف شدن آن

د) گوش دادن. به دیدگاه طرف مقابل و یافتن یک سازش

 

8) درک عاطفی : "کدامیک از احساسات زیر اغلب با احساس گناه همراه است؟

الف) خشم

ب) شادی

ج) غم

د) شرم

 

9) ادراک عاطفی : "کدام یک از لحن های زیر به بهترین وجه طعنه را منتقل می کند؟

الف) یکنواخت

ب) صدای بلند و آوازخوان

ج) آهسته و خشن

د) آهسته و عمدی

 

10) یکپارچگی عاطفی: "به توانایی خود در ادغام احساسات خود در فرآیند تصمیم گیری خود چگونه امتیاز می دهید؟

الف) بسیار خوب - من می توانم احساساتم را با منطق و عقل متعادل کنم

ب) خوب - من می توانم احساساتم را در برخی موارد ادغام کنم. وسعت، اما گاهی اوقات با تعادل مبارزه می کنم

ج) منصفانه - من برای ادغام احساساتم در تصمیم گیری تلاش می کنم

د) ضعیف - من به ندرت هنگام تصمیم گیری احساساتم را در نظر می گیرم.

 

نمونه هایی از سوالات تست هوش هیجانی

تست هوش هیجانی MSCEIT

 

11) درک عاطفه: "کدام یک از صداهای زیر به بهترین وجه نشان دهنده شادی است؟ 

الف) گریه نوزاد

ب) پارس سگ

ج) آواز پرندگان

د) فردی که آه می کشد

 

12) تسهیل فکر: "کدام یک از احساسات زیر در ارائه راه حل های خلاقانه برای یک مشکل مفیدتر است؟

الف) خشم

ب) شادی

ج) غم

د) کنجکاوی

 

13) درک عاطفه: "کدامیک از احساسات زیر اغلب با احساس قدردانی همراه است؟

الف) خشم

ب) شادی

ج) غم

د) حسادت

 

14) مدیریت عواطف: "کدام یک از راهبردهای زیر برای آرام شدن در هنگام احساس اضطراب موثرتر است؟

الف) صحبت با یک دوست

ب) درگیر شدن در فعالیت بدنی

ج) تمرین تکنیک های تمدد اعصاب، مانند تنفس عمیق یا مدیتیشن 

د) حواس خود را با کار یا فعالیت های دیگر پرت می کند.

 

15) روابط عاطفی : "کدام یک از عبارات زیر نگرش شما را نسبت به ابراز احساسات منفی به دیگران منعکس می کند؟

الف) ابراز احساسات منفی به صورت آشکار و صادقانه، حتی اگر ناراحت کننده باشد، مهم است.

ب) مهم است که احساسات منفی را در خود نگه دارید تا بتوانید احساسات منفی را در خود نگه دارید برای اجتناب از درگیری.

ج) ابراز احساسات منفی مهم است، اما فقط به صورت کنترل شده و سنجیده

د) ابراز احساسات منفی اصلا مهم نیست.

 

سوالاتی از تست هوش MSCEIT

سوالات تست هوش

 

16) تنظیم عاطفی : «وقتی تحت فشار شدید استرس قرار می گیرید، معمولاً از کدام یک از استراتژی های زیر برای مقابله استفاده می کنید؟

الف) درگیر شدن در فعالیت بدنی یا ورزش

ب) صحبت با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده

ج) تمرین تکنیک های تمدد اعصاب، مانند تنفس عمیق یا مدیتیشن

د) نادیده گرفتن عامل استرس زا و امید به از بین رفتن آن

 

17) مدیریت عاطفی : «کدام یک از راهبردهای زیر در حل تعارض با همکار مؤثرتر است؟

الف) سرزنش طرف مقابل

ب) حمله به شخصیت طرف مقابل

ج) نادیده گرفتن موضوع و امیدواری به برطرف شدن آن

د) با آرامش. بحث در مورد این موضوع و یافتن یک راه حل سودمند متقابل

 

18) درک عاطفی : "کدام یک از احساسات زیر اغلب با احساس پشیمانی همراه است؟

الف) خشم

ب) شادی

ج) غم

د) ناامیدی

 

19) ادراک عاطفی : "کدام یک از حالات صورت زیر به بهترین وجه تعجب را نشان می دهد؟

الف) ابروهای برافراشته و چشم های درشت

ب) لب های جمع شده و چشم های درهم

ج) دهان اخم شده و ابروهای افتاده

د) دهان خندان و چشم های چروکیده

 

20) یکپارچگی عاطفی : "توانایی خود را در ادغام بازخورد دیگران در درک و مدیریت عاطفی خود چگونه ارزیابی می کنید؟

الف) بسیار خوب - من می توانم از بازخورد دیگران برای بهبود مهارت های عاطفی خود استفاده کنم

ب) خوب - می توانم در نظر بگیرم. بازخورد دیگران، اما گاهی اوقات برای اجرای آن تلاش می کند

ج) منصفانه - من در ادغام بازخورد دیگران با مهارت های عاطفی ام مشکل دارم

د) ضعیف - وقتی صحبت از مهارت های احساسی ام به میان می آید، به ندرت بازخورد دیگران را در نظر می گیرم

 

باز هم، این سوالات فقط نمونه هستند و برای ارائه یک آزمون جامع MSCEIT در نظر گرفته نشده اند. MSCEIT یک ارزیابی پیچیده و ظریف از هوش هیجانی است که شامل چندین خرده مقیاس است و جنبه های مختلف هوش هیجانی را می سنجد. توجه به این نکته مهم است که MSCEIT یک آزمون مبتنی بر عملکرد است، به این معنی که پاسخ دهندگان باید وظایف خود را تکمیل کنند یا به سناریوها پاسخ دهند تا مهارت های هوش هیجانی خود را نشان دهند. سوالات بالا فقط چند نمونه هستند و برای ارائه تصویر کاملی از آزمون MSCEIT نیستند.

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------