نمونه سوالات تست هوش مناسب نوجوانانتست هوش, سوالات تست هوش, نمونه سوالات تست هوش

تست هوش برای نوجوانان

 

تست هوش برای نوجوانان:

نه تنها شما بلکه فرزندانتان باید همیشه تست هوش های مناسب رده سنی خودشان را بزنند و با توجه به کارشان از سوالات سخت تر استفاده کنند. بنابراین در ادامه این مقاله بیتوته برای شما نمونه سوالات تست هوش برای رده سنی نوجوانان را آورده ایم.

این تست برای سن نوجوانان مناسب است. 

 

این تست هوش همان تست برای بچه ها است، با آیتم های غیرکلامی که به طور خاص برای آزمایش توانایی کودکان در تشخیص تفاوت ها و شباهت ها، تعیین پیشرفت های ریاضی و مقابله با کمیت ها و روابط فضایی طراحی شده است. همچنین می توانید تست هوشی دیگری را که برای نوجوانان نیز مناسب است امتحان کنید.

 

نمونه سوالات تست هوش:

سوال 1:

کدام یک از پنج کادر زیر با چهار کادر دیگر مطابقت ندارد ؟

 

سوالات تست هوش مناسب نوجوانان, نمونه هایی از سوالات تست هوش, انواع تست هوش ها

کدام یک با دیگری مطابقت ندارد

 

سوال 2:

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

سوالات تست هوش مناسب نوجوانان, تست هوش الگویی, تست هوش تصویری برای نوجوانان

کدام یک با دیگری مطابقت ندارد

 

سوال 3:

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

سوالات تست هوش مناسب نوجوانان, تست هوش الگویی, تست هوش تصویری برای نوجوانان

کدام یک با دیگری مطابقت ندارد

 

سوال 4:

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

سوالات تست هوش, نمونه سوالات تست هوش, سوالات تست هوش مناسب نوجوانان

کدام یک با دیگری مطابقت ندارد

 

سوال 5:

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

انواع تست هوش ها, سوالات تست هوش مناسب نوجوانان, تست هوش الگویی

کدام یک با دیگری مطابقت ندارد

 

سوال 6:

پنج عدد وجود دارد. اعداد بزرگتر می شوند. چهار مورد از آنها طبق برخی الگوها بزرگتر می شوند. با این حال، یک عدد اضافی وجود دارد که با الگوی مناسب نیست. کدام یک با الگو سازگار نیست؟

 

 

نمونه هایی از سوالات تست هوش, انواع تست هوش ها, سوالات تست هوش مناسب نوجوانان

کدام عدد با الگو مطابقت ندارد

 

سوال 7:

پنج عدد وجود دارد. اعداد کوچکتر می شوند. چهار مورد از آنها طبق برخی الگوها کوچکتر می شوند. با این حال، یک عدد اضافی وجود دارد که با الگوی مناسب نیست. کدام یک با الگو سازگار نیست؟

 

نمونه سوالات تست هوش, سوالات تست هوش مناسب نوجوانان, نمونه هایی از سوالات تست هوش

کدام عدد با الگو مطابقت ندارد

 

سوال 8:

در مورد این اعداد چطور، کدام یک با الگو سازگار نیست؟

 

 

نمونه سوالات تست هوش, سوالات تست هوش مناسب نوجوانان, نمونه هایی از سوالات تست هوش

کدام عدد با الگو سازگار نیست ؟

 

سوال 9:

کدام عدد با الگو سازگار نیست ؟

 

تست هوش,نمونه سوالات تست هوش,نمونه هایی از سوالات تست هوش

کدام عدد با الگو سازگار نیست ؟

 

سوال 10:

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

 

سوالات تست هوش,سوالات تست هوش مناسب نوجوانان,انواع تست هوش ها

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد ؟

 

سوال 11:

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد؟

 

 

تست هوش تصویری برای نوجوانان,سوالات تست هوش مناسب نوجوانان,نمونه هایی از سوالات تست هوش

کدام یک از اینها با چهار مورد دیگر مطابقت ندارد ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ سوالات تست هوش :

پاسخ 1:

پاسخ: B

توضيحات: تنها يكی شكل بيرونی و درونی يكی است در حالی كه ديگری شكل های متفاوتی (درونی و بيرونی) دارد.

 

پاسخ 2:

گزینه C

 

پاسخ 3:

گزینه A

 

پاسخ 4:

گزینه C

 

پاسخ 5:

گزینه D

 

پاسخ 6:

گزینه E

 

پاسخ 7:

گزینه C

 

پاسخ 8:

گزینه B

 

پاسخ 9:

گزینه E

 

پاسخ 10:

گزینه B

 

پاسخ 11:

گزینه C

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------