چند داستان کوتاه و زیبا درباره انديشه و تفکر داستان کوتاه و زیبا درباره انديشه و تفکر,داستان درباره انديشه و تفکر, داستان کوتاه درباره انديشه و تفکر

داستان کوتاه درباره انديشه و تفکر

 

داستان زیبا درباره انديشه و تفکر

مهمترين وظيفه هر فردی در زندگى تفكر است؛ فكر روشنى بخش محيط زندگى و سرچشمه آب حيات و راه درمان همه بيماريهاى اجتماعى و حلال همه مشكلات و آزاد كننده انسان از اسارتها و بردگي هاست. ایمانوئل کانت از جمله فیلسوفانی است که در مورد فکر می گوید. تلاش ذهنی برای حل مسئله را فکر می‌گویند. در این مطلب بیتوته چند داستان برای شما عزیزان آورده ایم همراه ما باشید.

فکر ریاست

(سعدی) گوید: یکی از دوستان که از رنج روزگار خاطری پریشان داشت نزدم آمد و از درآمد اندک و عیال بسیار و فقر گله کرد و گفت: قصد دارم برای حفظ آبرو به شهر دیگری بروم تا کسی از نیک و بد کار من باخبر نشود.

 

بعد گفت: تو می‌دانی که در علم حسابداری اطلاعاتی دارم، اکنون نزد شما آمده‌ام تا از مقام ارجمند شما کاری در دستگاه دولتی برایم معین شود و باقیمانده عمر را با خاطری آسوده بگذرانم و از شما تشکر کنم!

 

به او گفتم: ای برادر! کارمند حسابداری شدن برای پادشاه دو بختی است، از یک سوء امیدوار کننده است و از سوی دیگر ترس دارد، و به خاطر امیدی خود را در معرض ترس قرار نده.

 

دوستم گفت: مناسب حال من سخن نگفتی و جواب مرا درست ندادی. من گفتم: تو قطعاً دارای دانش و تقوا و امانت‌داری هستی ولی حسودان عیب‌جو در کمین هستند، مصلحت آن است که زندگی را با قناعت بگذرانی و ریاست را ترک کنی.

 

دوستم از حرف‌هایم ناراحت شد و گفت: این چه عقل و تدبیر است، دوستان در گفتاری به کار آیند وگرنه در کنار سفره نعمت همه دشمنان دوست‌نما خواهند بود.

 

دیدم از پندم آزرده‌خاطر شد ناچار او را نزد صاحب دیون (وزیر دارایی) که سابقه آشنایی داشتم بردم، و وضع حال او را گفتم. او دوستم را سرپرست به کار سبکی گماشت.

 

زمانی گذشت، او را مردی خوش‌اخلاق و باتدبیر یافتند و درجات او را بالا برند. مدتی گذشت، اتفاقاً با کاروانی از یاران به‌سوی مکه سفر کردم. موقع بازگشت در دو منزلی وطنم همین دوستم را دیدم به پیشواز من آمد با ظاهری پریشان و به شکل فقیران بود!

 

پرسیدم: چرا چنین شده‌ای؟ گفت: همان‌گونه که تو گفتی طایفه‌ای بر من حسد بردند و به خیانت متهم کردند؛ شاه بدون تحقیق مرا زندان کرد و آزار داد، تا خبر آمدن حاجیان رسید مرا از زندان آزاد کردند؛ کارم به چائی رسیده که شاه حتی ارث پدری مرا هم مصادره کرد.

 

سعدی گوید به او گفتم: قبلاً تو را نصیحت کردم که (کار برای شاهان مانند سفر دریا، هم خطرناک است و هم سودمند، یا گنج برگیری یا در طلسم بمیری، ولی نصیحت مرا نپذیرفتی.)

 

 داستان کوتاه و زیبا درباره انديشه و تفکر,داستان درباره انديشه و تفکر,داستان قدرت اندیشه

داستان کوتاه و زیبا درباره انديشه و تفکر

 

ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﺩﺏ

ﺍﺑﻮﻫﺎﺷﻢ (ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ (ﻉ) ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ (ﻉ) … ﺑﻮﺩ) ﻣﯽ‌ﮔﻮﻳﺪ:ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ (ﻉ) بودم ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ .

 

ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﺩﺏ (ﻧﻴﺮﻭﯼ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺍﺧﻠﺎﻕ ﺍﺳﻠﺎﻣﯽ) ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻣﺪ، ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽ‌ﮔﻔﺖ .

 

ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻋﻘﻞ ﺍﺯ ﻋﻄﺎﻳﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺍﺩﺏ، (ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ) ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .

 

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺩﺏ، ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺭﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﻭﺭﺩ، ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻋﻘﻞ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ، ﺟﺰ ﺑﺮ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ .

 

ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺻﻞ ﻋﻘﻞ، ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎﯼ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻴﺴﺖ، ﻭﻟﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺧﻠﺎﻗﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺭ، ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺩﺏ ﺭﺳﻴد.

 

 داستان کوتاه و زیبا درباره انديشه و تفکر,داستان درباره انديشه و تفکر,داستان کوتاه قدرت اندیشه

داستان زیبا درباره انديشه و تفکر

 

حکایت اهمیت تفکر

پادشاهی می خواست نخست وزیرش را انتخاب کند. چهار اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند.

 

آنان را در اتاقی قرار دادند و پادشاه به آنان گفت که: «در اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلی معمولی نیست و با یک جدول ریاضی باز خواهد شد، تا زمانی که آن جدول را حل نکنید نخواهید توانست قفل را باز کنید. اگر بتوانید مسئله را حل کنید می توانید در را باز کنید و بیرون بیایید».

 

پادشاه بیرون رفت و در را بست. سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به کار کردند .  اعدادی روی قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به کار کردند

 

نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود. آن سه نفر فکر کردند که او دیوانه است. او با چشمان بسته در گوشه ای نشسته بود و کاری نمی کرد. پس از مدتی او برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد،

 

باز شد و بیرون رفت! و آن سه تن پیوسته مشغول کار بودند. آنان حتی ندیدند که چه اتفاقی افتاد! که نفر چهارم از اتاق بیرون رفته.

 

وقتی پادشاه با این شخص به اتاق بازگشت، گفت: «کار را بس کنید. آزمون پایان یافته. من نخست وزیرم را انتخاب کردم». آنان نتوانستند باور کنند و پرسیدند:

 

«چه اتفاقی افتاد؟ او کاری نمی کرد، او فقط در گوشه ای نشسته بود. او چگونه توانست مسئله را حل کند؟» مرد گفت: «مسئله ای در کار نبود. من فقط نشستم و نخستین

 

سؤال و نکته ی اساسی این بود که آیا قفل بسته شده بود یا نه؟ لحظه ای که این احساس را کردم فقط در سکوت مراقبه کردم. کاملأ ساکت شدم و به خودم گفتم که از کجا شروع کنم؟

 

نخستین چیزی که هر انسان هوشمندی خواهد پرسید این است که آیا واقعأ مسأله ای وجود دارد، چگونه می توان آن را حل کرد؟  پس من فقط رفتم که ببینم آیا در، واقعأ قفل است یا نه و دیدم قفل باز است».

 

پادشاه گفت: «آری، کلک در همین بود. در قفل نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم که یکی از شما پرسش واقعی را بپرسد و شما شروع به حل آن کردید؛ در همین جا نکته را از دست دادید. اگر تمام عمرتان هم روی آن کار می کردید نمی توانستید آن را حل کنید.

 

این مرد، می داند که چگونه در یک موقعیت هشیار باشد. پرسش درست را او مطرح کرد ».

 

 داستان کوتاه و زیبا درباره انديشه و تفکر,داستان درباره انديشه و تفکر,حکایت اهمیت تفکر

داستان کوتاه قدرت اندیشه

 

داستان کوتاه قدرت اندیشه

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود.

 

تنها پسرش که می توانست به او کمک کند در زندان بود . پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد : پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم .

 

من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت  محصول را دوست داشت. من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد. من می دانم که اگر تو اینجا بودی مزرعه را برای من شخم می زدی .

دوستدار تو پدر

 

پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد : پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام .

 

۴ صبح فردا ۱۲ نفر از مأموران FBI   و افسران پلیس محلی دیده شدند , و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند .پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند ؟ پسرش پاسخ داد : پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار ، این بهترین کاری بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم .

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------