ضرب المثل درباره مسئولیت پذیریضرب المثل درباره مسئولیت پذیری,ضرب المثل در مورد مسئولیت پذیری,ضرب المثل هایی درباره مسئولیت پذیری

ضرب المثل درباره مسئولیت پذیری

 

ضرب المثل های مسئولیت پذیر بودن

مسئولیت پذیری،مفهومی است که افراد همیشه در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن ارتباط دارند.افراد به علت گستره وسیع ارتباط خویش،مسئولیت پذیری بسیاری در حوزه های گوناگون دارند که می تواند در رابطه با خالق خویش،در رابطه با خانواده،جامعه و محیط زیست باشد که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه ای بر عهده دارد.در ادامه این مطلب بیتوته ضرب المثل هایی در رابطه با این موضوع آورده ایم.

ﺑﺎﺭ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽﺭﺳﺎﻧﺪ

این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که شخصی کار و مسئولیتش را به خوبی انجام ندهد و مرتب از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. کسانی که به علت تنبلی از انجام وظایف خود شانه خالی می کنند و البته اطرافیان نیز همیشه به آن ها امتیاز می دهند.

 

داستان ضرب المثل: ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﯿﺰﻡﺷﮑﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺷﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻫﯿﺰﻣﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. ﻫﯿﺰﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﯿﺰﻡﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.

 

ﺭﻭﺯﯼ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻫﯿﺰﻡﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺵ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺷﺘﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳوی ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ.

ﺩﺭ بین ﺭﺍﻩ ﺍﻻﻍ ﺑﻨﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺯﺩ. ﻫﯿﺰﻡﺷﮑﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﻻﻍ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻤﻞ ﻫﯿﺰﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﺍﻭ ﮐﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺷﺘﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

 

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﮔﺬﺷﺖ، ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺰﻡﺷﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﯿﺰﻡ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺵ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺷﺘﺮ ﺳﻮﺍر ﮐﺮﺩ.

 

ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﺩ.

ﻫﯿﺰﻡﺷﮑﻦ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﭘﺎﻻﻥ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ نیز ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺭﻭﯼ ﺷﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩ.

 

ضرب المثل درباره مسئولیت پذیری,ضرب المثل در مورد مسئولیت پذیری,ضرب المثل هایی درباره مسئولیت پذیری

ضرب المثل در مورد مسئولیت پذیری

 

ضرب المثل مسئولیت پذیری

به خاطر میخی، نعلی افتاد

به خاطر نعلی، اسبی افتاد

به خاطر اسبی، سواری افتاد

به خاطر سواری، جنگی شکست خورد

به خاطر شکستی، مملکتی نابود شد

وهمه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود

 

اینکه کسی در مسیر کاری خود خطا یا اشتباهی کند، مسئله بغرنجی نیست. لیکن زمین گذاردن مسئولیتهای بدیهی یا کلاسیکی شخص همان لغزش از مسولیت پذیری است. در حقیقت همان است که ضرب المثل ژاپنی می گوید: وهمه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود و همان سختی یا بهایی بوده است که فرد باید می پرداخته و نپرداخته است!

 

به گردن گرفتن 

یعنی مسئولیت انجام کاری را به عهده گرفتن.

 

ضرب المثل درباره مسئولیت پذیری,ضرب المثل در مورد مسئولیت پذیری,ضرب المثل های مسئولیت پذیری

ضرب المثل های مسئولیت پذیری

 

به گردن کسی انداختن

یعنی او را مقصر دانستن (اغلب اگر که فرد واقعا مقصر نباشد اما او را مقصر بدانند، این اصطلاح را به کار می برند؛ در حقیقت، اشتباه خود را گردن دیگران انداختن است)

 

عالمی را یک سخن، ویران کند

آدم خوش حساب را همه قبول دارند پس همیشه می تواند روی کمک دیگران و یا قرض گرفتن از دیگران حساب کند. 

 

آدم زنده زندگی می خواهد

خطاب یه فردی که به علت درویشی از مسئولیت های زندگی شانه خالی کرده و به مادیات و تأمین رفاه نسبی بی اعتنا باشد. آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد.

 

ضرب المثل درباره مسئولیت پذیری,ضرب المثل در مورد مسئولیت پذیری,ضرب المثل مسئولیت پذیری

ضرب المثل های مسئولیت پذیر بودن

 

یا مرغ باش بپر،یا شتر باش ببر

به افراد تنبل و تن پرور که حاضر به همکاری نیستند،می گویند.

 

تعهد و مسئولیت، مرز انسانیت است

یعنی حیوانات، وظیفه شناس نیستند و خود را پاسخ گو نمی دانند.

 

مسئولیت پذیری بهایی است که برای بزرگی می پردازید

اگر انسان بخواهد بزرگ باشد باید مسئولیت پذیر باشد.

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------