انواع ضرب المثل درباره گل + معنیضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, ضرب المثل‌های ایرانی درباره گل

ضرب المثل‌های ایرانی درباره گل

 

انواع اصطلاحات و ضرب المثل درباره گل

ضرب المثل درباره گل به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین اصطلاحات فارسی، در فرهنگ و ادبیات ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. در این مقاله از بیتوته، به بررسی برخی از این ضرب المثل‌ها پرداخته شده است. ضرب المثل‌هایی که در آن‌ها به گل اشاره شده، عمدتاً با مفاهیمی مانند زیبایی، عشق، پاکیزگی، صبر و بردباری مرتبط هستند.

ضرب المثل‌ها به عنوان بخشی از فرهنگ و زبان هر جامعه، نقش مهمی در انتقال تجربه و معنایی که در زندگی وجود دارد، دارند. در فرهنگ و ادبیات ایرانی نیز ضرب المثل‌ها به شدت رواج دارند و بسیاری از آن‌ها با مفاهیمی مانند گل، به عنوان یکی از نمادهای زیبایی، عشق و پاکیزگی مرتبط هستند. در این مقاله به بررسی برخی از ضرب المثل‌هایی که درباره گل به کار رفته‌اند، پرداخته خواهد شد.

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, ضرب المثل گل

ضرب المثل گل 

 

انواع ضرب المثل با معنی درباره گل

گل نیستی خار هم مباش 

ضرب المثل "گل نیستی خار هم مباش" به این معنی است که اگر نمی‌توانی کاری کنی که مفید و سازنده باشد، حداقل کاری نکن که مضر باشد. 

این ضرب المثل همچنین می‌تواند به عنوان هشداری برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران استفاده شود. اگر نمی‌توانی کاری مفید انجام دهی، حداقل کاری نکن که به دیگران آسیب برساند.

 

گل باید پیش گل باشد (یا) پیش گل برود.

اصطلاح "گل باید پیش گل باشد" یا "پیش گل برود" به این معنی است که افرادی که هم‌خوانی دارند، باید با هم باشند. این اصطلاح اغلب برای اشاره به روابط عاشقانه استفاده می‌شود، اما می‌توان از آن برای اشاره به هر نوع رابطه‌ای استفاده کرد.

 

به عنوان مثال، اگر دو نفر با هم بسیار خوب هستند و همدیگر را کامل می‌کنند، می‌توان گفت که آنها برای هم ساخته شده‌اند و گل باید پیش گل باشد. این اصطلاح همچنین می‌تواند برای اشاره به افرادی استفاده شود که در یک موقعیت خاص با هم سازگار هستند. 

اصطلاح "گل باید پیش گل باشد" یک ضرب‌المثل مثبت است که نشان می‌دهد افرادی که هم‌خوانی دارند، باید با هم باشند. این اصطلاح به ما یادآوری می‌کند که یافتن فردی که با ما هم‌خوانی دارد، مهم است و ما باید از فرصت‌های یافتن عشق و دوستی واقعی استقبال کنیم.

 

گل به بوستان می برد و شکر به خوزستان 

ضرب المثل "گل به بوستان می برد و شکر به خوزستان" به این معنی است که چیزی را به جایی می بری که به آن نیازی نیست. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که برای کسی مفید نیست.

ضرب المثل "گل به بوستان می برد و شکر به خوزستان" یک ضرب المثل منفی است که نشان می‌دهد انجام کارهایی که برای کسی مفید نیست می‌تواند بیهوده باشد. این ضرب المثل به ما یادآوری می‌کند که باید از فرصت‌های خود برای کمک به دیگران استفاده کنیم و کارهایی را انجام دهیم که برای آنها مفید باشد.

 

دسته گل به آب داد

یعنی خرابکاری کردن. دسته گل به آب دادن، یک ضرب المثل است که به این معنی است که کاری را انجام دادن که باعث خراب شدن چیزی شود. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که باعث خراب شدن یک موقعیت یا رابطه شود.

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, معرفی انواع ضرب المثل درباره گل

معرفی انواع ضرب المثل درباره گل

 

گل از گلش شکفت

ضرب المثل گل از گلش شکفت به این معنی است که کسی بسیار خوشحال و شاد است. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به افرادی استفاده می‌شود که چیزی خوب برای آنها اتفاق افتاده است، مانند دریافت یک هدیه، قبول شدن در دانشگاه یا ازدواج با عشق زندگیشان.

اصطلاح گل از گلش شکفت اشاره به غنچه ای دارد که بر اثر نسیم صبحگاهی شکفته شده و تبدیل به گل می شود. در حالت استعاره کسی را که بسیار مسرور است به غنچه گلی تشبیه می کنند که شکفته می شود.

 

گل از خار است و ابراهیم از آزر

ضرب المثل "گل از خار است و ابراهیم از آزر" به این معنی است که حتی اگر کسی از یک خانواده یا محیط ضعیف یا نامطلوب باشد، باز هم می‌تواند به بزرگی و موفقیت برسد. این ضرب المثل اغلب برای تشویق مردم به دنبال کردن رویاهایشان و تلاش برای رسیدن به اهدافشان استفاده می‌شود.

این ضرب المثل به ما یادآوری می‌کند که هر کسی می‌تواند به هر چیزی که می‌خواهد برسد، صرف نظر از شرایطی که در آن متولد شده است.

 

گل بی خار جهان، مردم صاحب هنرند

معنای این ضرب المثل این است که در دنیا هیچ چیز بدون عیب و نقص نیست و حتی بهترین مردم نیز دارای برخی از نقاط ضعف هستند. این ضرب المثل اغلب برای تشویق مردم به پذیرش دیگران به همان شکلی که هستند استفاده می‌شود، حتی اگر آنها ایده‌آل نباشند.

این ضرب المثل همچنین می‌تواند برای یادآوری این نکته استفاده شود که همه ما توانایی‌ها و نقاط قوت منحصر به فرد خود را داریم و نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم. ما باید بر نقاط قوت خود تمرکز کنیم و از نقاط ضعف خود درس بگیریم.

 

گل پشت و رو ندارد

به کسی می گویند که به ناچار پشت بر شخص یا جمعی کرده و معذرت می خواهد.

در جمع مردم یا در مکانی یکی بالاجبار پشت به یکی می ایستد یا می نشیند از اینکه پشت به کسی می باشد از آن شخص عذرخواهی می کند.

شخص هم در جواب میگوید خواهش می کنم عیب ندارد و به کنایه میگوید:

راحت باش،<<گل پشت و رو ندارد>>

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, ضرب المثل درباره گل با معنی

ضرب المثل درباره گل با معنی

 

هر گلی می زنی به سر خودت می زنی

این یک ضرب المثل است که به این معنی است که هر تصمیمی گرفتی به خودت مربوط است؛ اگر خوب باشد خودت نفع می بری و اگر بد باشد به ضرر خودت تمام می شود.

این ضرب المثل اغلب برای تشویق مردم به فکر کردن در مورد عواقب اعمالشان استفاده می‌شود. اگر کاری انجام دهید که به نفع شما نباشد، در نهایت به خودتان آسیب می‌رسانید. بنابراین، باید مراقب کارهایی باشید که انجام می‌دهید و مطمئن شوید که به نفع شما هستند.

 

گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا

این یک ضرب المثل است که به این معنی است که چیزی که در کنار چیز دیگری زیبا به نظر می‌رسد، وقتی از آن جدا شود، دیگر زیبا به نظر نمی‌رسد. این ضرب المثل اغلب برای تشویق مردم به قدردانی از چیزهایی که دارند استفاده می‌شود، حتی اگر آنها کامل نباشند.

 

گل بود به سبزه نیز آراسته شد

خوب بود خوب تر هم شد، اما غالباً برعکس و به طعنه در مورد زیادتر شدن عیب کار گفته می‌شود. به این معنی است که چیزی که قبلاً بد بود، با اضافه شدن چیزی دیگر، حتی بدتر شد.

 

هر گلی یک بویی داره

"هر گلی یک بویی داره" یک ضرب المثل است که به این معنی است که هر کس یا هر چیزی یک جور خصلت و ویژگی دارد، دو چیز یا دو کس یک جور نمی شوند و هر کدام خصوصیات مخصوص به خود را دارد. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به تفاوت‌های بین افراد یا چیزها استفاده می‌شود.

 این ضرب المثل همچنین می‌تواند برای یادآوری این نکته استفاده شود که باید به تفاوت‌های دیگران احترام گذاشت. ما نباید به کسی برچسب بزنیم یا قضاوت کنیم، زیرا همه متفاوت هستیم.

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, انواع ضرب المثل درباره گل

انواع ضرب المثل درباره گل

 

گُل گفتن و گل شنیدن

ضرب المثل "گُل گفتن و گُل شنیدن" به این معنی است که رد و بدل شدن حرف های خوب، زیبا و صمیمانه بین دو نفر. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به گفتگوهای شاد و پر از محبت بین دو نفر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر دو نفر در حال صحبت در مورد خاطرات خوشی که با هم دارند باشند، می‌توان گفت که آنها در حال گُل گفتن و گُل شنیدن هستند. این به این دلیل است که آنها در حال صحبت در مورد چیزهایی هستند که برای آنها مهم است و آنها از صحبت با هم لذت می‌برند.

 

شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

شمع و گل و پروانه و بلبل نمادهای زیبایی، عشق و شادی هستند. وقتی همه اینها با هم جمع شوند، تصویری زیبا و دلپذیر ایجاد می‌کنند. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به یک موقعیت یا زمان شاد و خوش استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر کسی در یک مهمانی باشد که پر از دوستان و خانواده باشد، می‌توان گفت که شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. این به این دلیل است که مهمانی پر از زیبایی، عشق و شادی است.

 

یک دسته گل دماغ پرور / از خرمن صد گیاه بهتر

این یک ضرب المثل است که به این معنی است که یک دسته گل کوچک و خوشبو بهتر از یک خرمن بزرگ گیاه بی ارزش است. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به اهمیت کیفیت بر کمیت استفاده می‌شود. معنی مفهومی اش این است که یک ادم باهنر و عالی و خوب از صد ادم در ظاهر خوب و در باطن بد و بدرد نخور بهتره.

 

یک وقت یک گل صد دینار / یک وقت صد گل یک دینار

به این معنی که گاهی یک گل بهای بالایی دارد، اما گاهی صد گل هم بهایی کمی دارند.

این بیت شعر به این معناست که به طور کلی، ارزش یک شیء ممکن است با توجه به موقعیت و شرایط مختلف، متفاوت باشد. به عنوان مثال، در اوقات خاص و مهم، یک گل ممکن است ارزش بسیار بالایی داشته باشد و بهایی بسیار گرانبهایی داشته باشد، اما در برخی مواقع و شرایط دیگر، ممکن است گل‌های بسیاری با بهای کمتری خریداری شوند و در کل ارزش کمتری داشته باشند.

 

گل بی عیب خداست

این ضرب المثل به این معنی است که هیچ چیزی در جهان کامل نیست. حتی زیباترین چیزها هم نقص‌هایی دارند. این ضرب المثل اغلب برای یادآوری این نکته استفاده می‌شود که نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز در زندگی کامل باشد.

همه انسان ها عیب و نقطعه ضعف دارند، فقط خدا از هر گونه عیب و نقص مبراست.

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه,ضرب المثل درباره گل و گیاه

ضرب المثل درباره گل و گیاه

 

گل بی رخ یار ، خوش نبود

این یک ضرب المثل به این معنی است که چیزی که بدون چیزی دیگر زیبا به نظر می‌رسد، وقتی از آن جدا شود، دیگر زیبا به نظر نمی‌رسد. این ضرب المثل اغلب برای تشویق مردم به قدردانی از چیزها و کسانی که دارند استفاده می‌شود.

 

با یک گل بهار نمی‌شود

تنها با وجود یک شخص خوب و درستکار، دنیا درست و مثل گلستان نمی شود، و برای ساختن دنیا و یا جامعه ای خوب‌تر، نیاز به تعداد زیادی افراد مثبت در جامعه هست.

 

گل از دهان بلبل آب می خورد

این ضرب المثل به این معنی است که کسی از چیزی که دیگری دارد لذت می‌برد. این ضرب المثل اغلب برای اشاره به کسی استفاده می‌شود که از زیبایی، عشق یا شادی دیگری لذت می‌برد.

به عنوان مثال، اگر کسی گل زیبا داشته باشد و کسی دیگر از دیدن آن لذت ببرد، می‌توان گفت که گل از دهان بلبل آب می‌خورد. این به این دلیل است که کسی از زیبایی گل لذت می‌برد، حتی اگر متعلق به او نباشد.

 

گل به خودی زدن

عبارت "گل به خودی زدن" زمانی به کار می رود که یک شخص کاری انجام دهد که منجر به ضرر دیدن خودش شود. این اغلب در ورزش استفاده می شود، زمانی که یک بازیکن توپ را به دروازه خودی گل می زند. با این حال، می توان از آن در هر زمینه دیگری از زندگی، زمانی که کسی کاری انجام می دهد که به ضرر خود یا نزدیکانش باشد، استفاده کرد.

 

گلی به گوشه جمالت

یک ضرب المثل است که به معنای "آفرین بر آن شخص؛ دستش درد نکند" است. این ضرب المثل اغلب برای ابراز تحسین از کاری که کسی انجام داده است، استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر کسی کاری را به خوبی انجام دهد، می توان گفت "گلی به گوشه جمالت". این به این معنی است که شما از کاری که او انجام داده است، خوشتان آمده است و به او تبریک می گویید.

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, ضرب المثل درباره ی گل

ضرب المثل درباره ی گل

 

نازک تر از گل به کسی نگفتن

به عنوان مثال، اگر کسی با کسی بسیار مهربان و دلسوز رفتار کند، می توان گفت "با او نازک تر از گل نمی گوید". این به این معنی است که او بسیار مهربان و دلسوز است و می خواهد به او کمک کند.

 

گل گفتی اما شل گفتی

توی ذوق زدن کسی که اظهار نظر بی ارزش و نه چندان درست و حسابی بکند.

این ضرب المثل همچنین می تواند برای توصیف کسی استفاده شود که نظری را بیان کرده است که بسیار ساده لوحانه یا غیر واقعی است. به عنوان مثال، اگر کسی در مورد یک موضوع پیچیده نظری بدهد که بسیار ساده لوحانه یا غیر واقعی باشد، می توان گفت "گل گفتی اما شل گفتی". 

 

گل و بلبل

به معنای عشق و محبت دو نفر به یکدیگر. مثال: "آن دو نفر مثل گل و بلبل بودند و همیشه در کنار هم بودند."

 

ضرب المثل درباره گل, ضرب المثل درباره گل و گیاه, ضرب المثل درباره گل و بهار

ضرب المثل درباره گل و بهار

 

ضرب المثل های دیگر درباره گل

- کنار گل منشین آنقدر که خار شوی.

- پیوند گل و چنار ، آمد نیامد دارد.

- گل باشی و عمرت گل نباشد.

- گل نیستی خار هم مباش. 

- شاخ گل هرجا که می روید گل است.

- ای دوست ، گل شکفته را بادی بس. 

- گل گفتی و در سفتی.

- گل کنار گل می نشیند.

- گل بریزد به وقت سیرابی. 

- گل بی خار نچیده است کسی.

- گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. 

- گل من ، بلبل من ، رفته به خواب.

- گل در دامن خار است و زر در کیسه خارا.

- گل کاغذین بوی ندهد.

- گل مپندار که بی زحمت خاری باشد.

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------