ضرب المثل درباره صداقت و راستیضرب المثل درباره صداقت و راستی,ضرب المثل های راستی و صداقت,ضرب المثل در مورد صداقت

ضرب المثل های راستی و صداقت

 

ضرب المثل در مورد صداقت و راستی

واژه صداقت در اصل به این معنا است که گفتار و یا خبری که داده می شود، مطابق با واقعیت باشد، و کسی را که خبرش مطابق با واقعیت باشد، صادق و راستگو می گویند. در این پست با ضرب المثل های راستی و صداقت آشنا می شوید با ماهمراه باشید.

ضرب المثل هایی در مورد راستی و صداقت

اگر راستی، کارت آراستی

راستی، رستی

راستی را زوال کی باشد؟

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

راه راست، گم شدن ندارد

سر ناراستی ها راستی است 

هیچ تقلبی، بهتر از راستی نیست

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

گردن راستگو چهار وجب است

هیچکس از راستی نادیده بد 

راست تلخ به از دروغ شیرین

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی,ضرب المثل های راستی و صداقت,ضرب المثل های مربوط به راستی و درستی

ضرب المثل در مورد صداقت

 

هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست

راه راست برو گر چه دور است

راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

راه راست گم شدن ندارد

سر ناراستی ها راستی است

راستی که به دروغ ماند مگوی

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

هنگامی که دو کس با هم راست و درست اند خدا سومی شان می شود

راستی آور که رستگار شوی

راستگو هلاک نشود

جهان از پی راستی به پای

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی,ضرب المثل های راستی و صداقت,ضرب المثل در مورد راستگویی

ضرب المثل در مورد راستگویی

 

دوست آن باشد که به تو راست گوید، نه آن که دروغ تو را راست انگارد 

در نکوهش دوستان فریب‌کاری که پیوسته از انسان تمجید می‌کنند و موجب غفلت انسان می‌شوند و در تشویق و توصیه به صداقت و راستی در دوستی‌ها به کار می‌رود.

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

راستی راه نجات است

یعنی فردی که راستی را بر دروغ ترجیح می دهد و فرمان الهی را اجرا می کند، خداوند متعال از او راضی می شود و در همه امور پشتیبانی وی را با خود به همراه دارد.

 

ضرب المثل درباره صداقت و راستی, ضرب المثل های راستی و صداقت

 

این امکان وجود دارد که کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچ گاه غرق نمی شود . 

این مثل به این معناست که باز هم با وجود رعایت صداقت ممکن است مشکلاتی برای شما پیش بیاید ، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند ، در عوض حس اعتماد دیگران نسبت به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. 

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------